Εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ τάξης στο ΕΠΑΛ Φιλωτίου

Την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 οι μαθητές της Γ τάξης πραγματοποιήσαν την εγκεκριμένη  από το ΥΠΕΠΘ εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΕΠΑΛ Φιλωτίου στα πλαίσια της ενημέρωσης τους   σε ότι αφορά την Επαγγελματική Εκπαίδευση , το αντικείμενο επαγγελματικών κλάδων και ειδικοτήτων , τη δυνατότητα πρόσβασης στα ΤΕΙ και ΑΕΙ και τέλος την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.