Πράξη επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή τουριστικού γραφείου της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄τάξης στη Λευκάδα

ΠΡΑΞΗ 2η

Σήμερα Παρασκευή 08 Φεβρουαρίου 2019 στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Νάξου συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 1/06-02-2019 πράξη του Διευθυντή με θέμα: «Αξιολόγηση και επιλογή προσφορών για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής του Σχολείου στη Λευκάδα.

Η επιτροπή αποτελούμενη απο τον Διευθυντή ως πρόεδρο και αρχηγό της εκδρομής, δύο εκπροσώπους  του συλλόγου εκπαιδευτικών του σχολείου οι οποίοι είναι και συνοδό της εκδρομής, τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και την πρόεδρο του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, έκανε δεκτή τη προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο “ΑΤHolidays”,  κατόπιν εξέτασης των κάτωθι προσφορών.

  1. ΑΤHolidays
  2. Ηappy days travel
  3. Manessis
  4. MattheostoursTRAVEL& TOURISM AGENCY
  5. Zas travel και
  6. GLOBETROTTER TRAVEL

Και αφού έλαβε υπόψη της

  1. την προκήρυξη της εκδρομής
  2. το αναλυτικό πρόγραμμα και
  3. την υπ’ αριθμ. ΥΑ 33120/ΓΔ4/28‐02‐2017, εγκύκλιοτουΥπουργείουΠαιδείας (ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017)

κατέληξε στην προσφορά του γραφείου ATHolidays, ως πλέον συμφέρουσα από αυτές που ανταποκρίνονται στην προκήρυξη.  Δικαίωμα ένστασης εντός δύο (2) ημερών από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού (ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: mail@1gym-naxou.kyk.sch.gr).

Όλες οι προσφορές έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Ο   Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ

ΦΟΥΤΑΚΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ