Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

  1. Ο Μαθητής διακατέχεται από πνεύμα αποδοχής, σεβασμού, αλληλεγγύης, συνεργασίας προς τους συμμαθητές του και τους καθηγητές του.
  2. Ο Μαθητής προσέρχεται έγκαιρα στο μάθημα και πάντα πριν την είσοδο του καθηγητή στην τάξη. Εάν καθυστερήσει μπορεί να γίνει δεκτός στο μάθημα, με απουσία ή να απασχοληθεί από τον Διευθυντή.
  3. Οι μαθητές/τριες απαγορεύεται να τρώνε ή να πίνουν ροφήματα και αναψυκτικά ή να πηγαίνουν στο κυλικείο σε ώρα μαθήματος. Τα κάθε είδους φαγητά, αναψυκτικά και ροφήματα εφόσον δεν καταναλωθούν στο διάλειμμα, οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να τα φυλάσσουν για να τα καταναλώσουν στο επόμενο διάλειμμα.
  4. Ο Μαθητής παραμένει στη θέση που ορίζεται από το πλάνο της τάξης. Αλλάζει θέση μόνο μετά από υπόδειξη του υπεύθυνου καθηγητή ή της Διεύθυνσης. Παρακολουθεί το μάθημα και συμμετέχει στη διαδικασία, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα.
  5. Ο Μαθητής φροντίζει το περιβάλλον στο τμήμα του και γενικότερα στους χώρους του σχολείου. Ρίχνει τα σκουπίδια στους κάδους και διατηρεί καθαρούς τους χώρους μέσα κι έξω από την τάξη. Η καθαρίστρια του σχολείου ενημερώνει καθημερινά τον Διευθυντή αν υπάρχουν σκουπίδια πεταμένα στους χώρους του τμήματος. Σε περίπτωση που υπάρχουν πεταμένα σκουπίδια στον χώρο του τμήματος η καθαρίστρια ειδοποιεί τον Διευθυντή και την επόμενη μέρα το ίδιο τμήμα κάθεται μετά το σχόλασμα να καθαρίσει το τμήμα του.
  6. Ο Μαθητής στα διαλείμματα βγαίνει έξω από την αίθουσα στο διάδρομο ή στην αυλή, αν ο καιρός το επιτρέπει. Οι αίθουσες κλειδώνονται και ανοίγουν μόνο από τον εφημερεύοντα καθηγητή ή τον καθηγητή της τάξης.
  7. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, υποχρεούται να το έχει εκτός λειτουργίας και να το παραδίδει στον Διευθυντή. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο σχολικές κυρώσεις.
  8. Ο Μαθητής αν παραστεί ανάγκη να φύγει νωρίτερα από το σχολείο, παίρνει άδεια από τον διδάσκοντα καθηγητή και την Διεύθυνση και ενημερώνεται ο κηδεμόνας του, προκειμένου να τον παραλάβει από το σχολείο.
  9. Δεν παρεμποδίζει με τη συμπεριφορά του την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων, των σχολικών συγκεντρώσεων ή των σχολικών εκδηλώσεων.
  10. Δεν μεταφέρει ούτε χρησιμοποιεί επικίνδυνα αντικείμενα. Δεν ασκεί εκφοβιστική/εκβιαστική συμπεριφορά. Δεν χρησιμοποιεί λεκτική ή σωματική βία.                           

  ΣΗΜ.: Η παράβαση του πιο πάνω «Δεκάλογου» επισύρει παιδαγωγικά μέτρα, τα οποία προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και αναφέρονται στον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου.