ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2018-2019

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ  ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Οι εκλογές για την ανάδειξη των πενταμελών μαθητικών συμβουλίων των τμημάτων του 1ου Γυμνασίου Νάξου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα  24-9-2018 κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων διδακτικών ωρών .Η  συγκρότηση τους σε σώμα έγινε την Τρίτη 25-9-2017, ύστερα από ψηφοφορία  μεταξύ των πέντε πρώτων σε ψήφους μαθητών, σύμφωνα με τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων.

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα απο τις εκλογές που διεξήχθησαν κατα τις τρείς τελευταίες διδακτικές ώρες , την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 προέκυψαν τα δεκαπέντε μέλη και τα πέντε αναπληρωματικά που θα αποτελέσουν το νέο δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο του σχολείου. Στη συνέχεια και μετά απο κλήρωση λόγω ισοψηφιών στις θέσεις των αναπληρωματικών, συνήλθε σε σώμα το νέο συμβούλιο, σε διαδικασία που έγινε στο σχολείο την Τρίτη 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων.