Ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης στέγης στην αριστερή πτέρυγα του σχολείου μας

Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εγκαταστάθηκε ο εργολάβος κ. Μαργαρίτης Εμμαν. του Ι. και ξεκίνησε τις εργασίες του έργου αντικατάστασης στέγης αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Νάξου, στην αριστερή πτέρυγα του κτιρίου. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο εργολάβος ήρθε σε επαφή με την διεύθυνση του σχολείου και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου εξασφαλίστηκαν οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών με τέτοιο τρόπο ώστε να προσέρχονται και να αποχωρούν οι μαθητές με ασφάλεια όπως και να αυλίζονται με ασφάλεια στα διαλλείματα.

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών προβλέπει, σε ένα πεντάμηνο απο την υπογραφή της σύμβασης, να έχουν

ολοκληρωθεί. Με βάση τον σχεδιασμό αυτό η νέα σχολική χρονιά που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, θα βρεί σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των σχολικών χώρων του ιστορικού Γυμνασίου μας.