Πράξη απόφασης, επιλογής προσφοράς τουριστικού γραφείου, για την εκδρομή της Β΄τάξης στη Βουλή των Ελλήνων

Πράξη 4η

Σήμερα Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, στο γραφείο του διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Νάξου, συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ. 3/21-2-2018 πράξη του διευθυντή με θέμα « Επιλογή προσφοράς τουριστικού γραφείου για την διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄ τάξης του σχολείου στα πλαίσια του προγράμματος επισκέψεων στη Βουλή των Ελλήνων».

Η επιτροπή αξιολόγησε τις προσφορές που είχαν κατατεθεί μέχρι τις 13.00΄της ίδιας ημέρας (26-2-2018) και ήταν οι κάτωθι:

  1. AT HOLIDAYS ΣΕΝΕΚΑ 24, 14564 Κηφισιά
  2. Melemis travel , Καψάλη 7 Κάνηθος – Χαλκίδα
  3. Προορισμός travel & tourism, Σεβαστάκη Ασημίνα – ΣΑΜΟΣ .

Να σημειωθεί ότι η τελευταία περιείχε δύο (2) εναλλακτικές επιλογές ξενοδοχείων με διαφορετική τιμή και πιο συγκεκριμένα τα ξενοδοχεία OSCAR Hotel και Αthens Golden City Hotel

Aφού έλαβε υπόψη της:

  1. Την προκήρυξη της εκδρομής
  2. Το αναλυτικό πρόγραμμα και
  3. Την ΥΑ33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ681/τΒ΄/6-3-2017)

Κατέληξε στην επιλογή της προσφοράς του τουριστικού γραφείου «Προορισμός travel & tourism» με το ξενοδοχείο OSCAR Hotel *** (3*) που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και με τιμή κατ΄ άτομο  115 € (εκατόν δέκα πέντε ευρώ), στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής υπέρ του δημοσίου (Ν. 4389/2016)και είναι 3€ ανα δωμάτιο, ανα ημέρα. Η προσφορά αυτή κρίθηκε ότι ανταποκρίνεται στην προκήρυξη και είναι οικονομικά συμφερότερη από όλες τις προσφορές.

Δικαίωμα ένστασης εντός δύο (2) ημερών από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού (ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@1gym-naxou.kyk.sch.gr)

Ολες οι προσφορές έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Ο Διευθυντής

Ευστράτιος Φουτάκογλου