Πρόταση κανονισμού λειτουργίας του σχολείου μας

rules-240x180Ο Διευθυντής του σχολείου κ. Ευστράτιος Φουτάκογλου καταθέτει προς διαβούλευση τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας του 1ου Γυμνασίου Νάξου και καλεί τα μέλη της σχολικής κοινότητας (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς) να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τελική διαμόρφωση.

Να σημειωθεί ότι οι “Βασικοί κανόνες” που αναφέρονται, έχουν αποφασισθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους απο τις συνεδριάσεις του Συλλόγου των εκπαιδευτικών του σχολείου και έχουν αρχίσει ήδη να εφαρμόζονται.

Αγαπητοί γονείς,

Πιστεύοντας σε ένα δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία σχολείο, αισιοδοξούμε ότι η κοινή μας στόχευση για την ολόπλευρη ανάπτυξη (πνευματική, ψυχική, σωματική) των μαθητών μας, θα ευοδωθεί κατά την διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, μέσα σε ένα ήρεμο και ευχάριστο κλίμα. Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού εργαζόμαστε με υπευθυνότητα έχοντας δεδομένη την αμέριστη συμπαράστασή σας.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στον χώρο του σχολείου πριν την πρωινή συγκέντρωση για προσευχή (08.15΄), κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να επιδεικνύουν τον αρμόζοντα σεβασμό στο δικαίωμα των συμμαθητών τους για ενεργό συμμετοχή  σε αυτήν.

Μαθητές που προσέρχονται με καθυστέρηση κατά την 1η διδακτική ώρα αλλά και κατά τις υπόλοιπες διδακτικές ώρες δεν γίνονται δεκτοί στο μάθημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καταχωρίζεται αδικαιολόγητη απουσία και οι ίδιοι παραμένουν στον διάδρομο έξω απο το γραφείο του Διευθυντή.

Η αποχώρηση του μαθητή από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων γίνεται μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους με γραπτή άδεια από τον Διευθυντή και πάντα μετά από επικοινωνία με τους γονείς.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές εξέρχονται στο χώρο της αυλής και οι αίθουσες κλειδώνονται για λόγους ασφαλείας από τον διδάσκοντα (η παραμονή στους διαδρόμους επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση κακοκαιρίας).

Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι μαθητές απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές που επιτηρούν τους διάφορους χώρους του σχολείου, στις υποδείξεις των οποίων πρέπει να υπακούουν.

Η απομάκρυνση από το σχολικό χώρο για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την άδεια της Δ/νσης ή του εφημερεύοντα εκπαιδευτικού δεν επιτρέπεται.

Δεν επιτρέπεται να φέρουν οι μαθητές τροφές και υγρά μεσα στην τάξη πλην αυτών που φέρουν μαζί τους απο το σπίτι. Η κατανάλωση τροφίμων και υγρών (νερό, χυμοί κ.λ.π) μέσα στην τάξη αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο τιμωρείται.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα μαθήματα κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.

Ομάδα Α’: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά, 3) Φυσική, 4) Ιστορία.

Ομάδα Β΄: 1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 2) Χημεία, 3) Βιολογία, 4) Γεωλογία- Γεωγραφία, 5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 6) Θρησκευτικά, 7) Αγγλικά, 8) Δεύτερη ξένη γλώσσα και 9) Οικιακή Οικονομία.

Ομάδα Γ΄: 1) Τεχνολογία – Πληροφορική, 2) Μουσική – Καλλιτεχνικά 3) Φυσική Αγωγή.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή προκύπτει από:

 • την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία,
 • τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ),
 • τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες είναι:

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα,

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διενεργείται μόνο μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου.

Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ διενεργείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας μπορεί να γίνει ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές.

Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄ δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.

 • τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές στο σχολείο ή στο σπίτι στο πλαίσιο της καθημερινή διδακτικής διαδικασίας,
 • τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες (διαθεματικές, project),
 • τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιουνίου στα μαθήματα της Ομάδας Α΄.

ΔΙΑΓΩΓΗ

Η έμπρακτη αποδοχή και τήρηση των κανόνων που διέπουν τη σχολική ζωή αποτελεί υποχρέωση όλων των μαθητών. Αποκλίσεις συμπεριφοράς αντιμετωπίζονται κατά την ισχύουσα νομοθεσία με την εφαρμογή σχολικών κυρώσεων, οι οποίες κλιμακώνονται ανάλογα με το παράπτωμα ως εξής:

            α) προφορική παρατήρηση

            β) προφορική ή γραπτή επίπληξη

            γ) ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα

            δ) αποβολή 1 έως 5 ημέρες από τα μαθήματα

            ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Η επιβολή κυρώσεων θεωρείται αναπόφευκτη και παιδαγωγικά χρήσιμη, εφόσον βασίζεται στις φυσικές και λογικές συνέπειες της παρεκτροπής, με στόχο πάντα τον προβληματισμό του μαθητή και την αποθάρρυνση της επανάληψης του παραπτώματος. Δεν θεωρούμε τη σχολική πειθαρχία αυτοσκοπό αλλά μέσο παιδαγωγικό για τον ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ατόμου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κατά τις ώρες λειτουργίας οι μαθητές οφείλονται να βρίσκονται εντός του χώρου του σχολείου. Οι πόρτες των αυλών παραμένουν κλειστές

 • για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια έξοδός τους από τον προαύλιο χώρο,
 • για να αποτρέπεται η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του σχολείου.

Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την εκκένωση του σχολείου σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (σεισμού κτλ.).

Οι μαθητές δεν πρέπει να έχουν μαζί τους πολύτιμα αντικείμενα ή χρήματα, πέρα από
τα απολύτως αναγκαία. Εάν υπάρχει λόγος να φέρουν κάποια μέρα μαζί τους
περισσότερα χρήματα ή κάποιο ακριβό αντικείμενο, οφείλουν να τα παραδώσουν στο
Γραφείο της Διεύθυνσης, διαφορετικά θα είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη φύλαξή τους

ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των μαθητών και οι συνέπειες αυτών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια. Στους μαθητές παρέχεται η δυνατότητα να κάνουν (για λόγους υγείας και άλλους) έως 114 απουσίες (50 δικαιολογημένες και 64 αδικαιολόγητες).

Οι απουσίες μπορούν να χωρισθούν σε δύο κατηγορίες:

Α. Δικαιολογημένες

Είναι οι απουσίες που πραγματοποιούνται για κάποιο σοβαρό και αποδεκτό λόγο και οφείλονται σε:

α) σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή αδιαθεσία (έως 2 ημέρες), που πιστοποιούνται από τους γονείς.

β) ασθένεια (άνω των 2 ημερών), που πιστοποιείται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, ιδιωτική κλινική ή ιδιώτη γιατρό. Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται στο σχολείο το πολύ 10 ημέρες από την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο. Μετά την παρέλευση του δεκαημέρου, κανένα δικαιολογητικό δεν γίνεται δεκτό και όλες οι απουσίες χαρακτηρίζονται ως αδικαιολόγητες.

Ο κηδεμόνας  μπορεί να δικαιολογήσει κατά το σχολικό έτος συνολικά απουσίες 10 ημερών και όχι περισσότερες από 2 συνεχόμενες κάθε φορά.

Β. Αδικαιολόγητες

Είναι οι απουσίες που δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ακαταχώριστες ή δικαιολογημένες (σύμφωνα με τα παραπάνω). Τέτοιες είναι:

 • οι απουσίες που ο κηδεμόνας δεν μπόρεσε ή καθυστέρησε να δικαιολογήσει,
 • οι απουσίες που οφείλονται σε αυθαίρετη (χωρίς άδεια) απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο,
 • οι απουσίες που οφείλονται είτε σε καθυστερημένη προσέλευση στην αίθουσα, είτε σε ωριαία ή ημερήσια αποβολή.

Επισημαίνεται ότι δεν δικαιολογούνται απουσίες

 • μεμονωμένες,
 • πρώτης και τελευταίας ώρας,
 • αποχής από τα μαθήματα.

Το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 64.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Η εμφάνιση των μαθητών οφείλει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευπρέπεια. Η αποφυγή υπερβολής, πρόκλησης και επίδειξης είναι δείκτης κοινωνικής αγωγής και βασικό στοιχείο της μαθητικής ιδιότητας. Παρακαλούμε τους γονείς να ελέγχουν στο θέμα αυτό τους μαθητές, ώστε να αποφεύγεται η παρέμβαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Ειδικότερα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής  απαιτούνται αθλητική φόρμα και κατάλληλα αθλητικά παπούτσια. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μαθητής δεν θα γίνεται δεκτός στο μάθημα.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός του σχολικού χώρου απαγορεύεται. Οποιαδήποτε επικοινωνία χρειαστεί να υπάρξει μεταξύ μαθητή και γονέα μπορεί να γίνεται ελεύθερα μέσω των τηλεφώνων του σχολείου.

Επιπλέον, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για  βιντεοσκόπηση, λήψη φωτογραφιών και καταγραφή συνομιλιών. Οι λειτουργίες αυτές είναι συνήθως ενσωματωμένες στις κινητές τηλεφωνικές συσκευές και για τον λόγο αυτό είναι αυστηρές οι ποινές απο την κατοχή και χρήση τους.

Κάθε παρέκκλιση των ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου.

Με την έγγραφη αποδοχή του παρόντος κανονισμού, ο γονέας συναινεί στην αφαίρεση των συσκευών αυτών απο τους μαθητές – κατόχους και την επιστροφή τους μόνο στους γονείς και κηδεμόνες οι οποίοι πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στο σχολείο για να τις παραλάβουν.

Αποκλίσεις των μαθητών από

 • την ευπρεπή συμπεριφορά,
 • τους κανόνες της κοινωνίας,
 • τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στην σχολική ζωή,
 • από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό,
 • την διαφύλαξη και τον σεβασμό της σχολικής περιουσίας,
 • τον σεβασμό στον συμμαθητή,
 • από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του,

θεωρούνται σχολικά παραπτώματα και αντιμετωπίζονται ανάλογα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η συμμετοχή όλων των μαθητών στις εκπαιδευτικές επισκέψεις θεωρείται αναγκαία, αφού αποτελούν συμπλήρωμα της αγωγής των παιδιών και μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (σε περίπτωση που ο μαθητής απουσιάσει από μορφωτική επίσκεψη αναιτιολόγητα, παρά τη θετική δήλωση του γονέα για συμμετοχή του σε αυτήν, η απουσία θεωρείται αδικαιολόγητη).

Σκοπός του σχολείου δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων αλλά και η καλλιέργεια  δεξιοτήτων ζωής μέσα από διαδικασίες ομαδικής εργασίας, κατά τις οποίες δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να αναπτύξει την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, την αλληλεγγύη και να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού, υγείας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου οι καθηγητές και οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να συμμετέχουν στις ομάδες

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

Αγωγής Υγείας,

Πολιτιστικών Θεμάτων,

Χορωδίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με τη Διεύθυνση του Σχολείου καθημερινά για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει  (τηλέφωνο: 2285022281, fax: 2285024223, email: mail@1gym-naxou.kyk.sch.gr).

Με τους εκπαιδευτικούς για συνεργασία και ενημέρωση σχετικά με την επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών σε συγκεκριμένες ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα επικοινωνίας που έχει δοθεί στους μαθητές και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Τηλεφωνική επικοινωνία μπορεί να γίνει στο 2285024223 (Γραφείο Καθηγητών).

Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται καθημερινά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου.

 

Σαν  επίλογος

Αγαπητοί γονείς, προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή σας και στη συνεργασία μας στο έργο της διαπαιδαγώγησης και της προετοιμασίας των μαθητών για την ομαλή ένταξή τους σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία, επιθυμούμε τη συμμετοχή σας στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του σχολείου και είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και εποικοδομητικό διάλογο.

Ο Διευθυντής

Στράτος Ε. Φουτάκογλου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *