ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ευρωπαϊκου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Erasmus+ ROAD

IMG 20220707 085551

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ ROAD 2019-2021
με κωδικό 2019-1-IT02-KA229-062779 στο οποίο συμμετείχε με ιδιαίτερη επιτυχία
και το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης.
Βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν ο επαναπροσδιορισμός του
επαγγελματικού προφίλ εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων με την ανταλλαγή
εμπειριών και καλών πρακτικών, με σκοπό την εξάλειψη της πρόωρης μαθητικής
διαρροής.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με εθνικό φορέα  για την Ελλάδα  το Ι.Κ.Υ.

Στη σύμπραξη αυτή συμμετείχαν το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης καθώς και σχολεία από την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ρουμανία και την Τουρκία.

The project was implemented by I.C. Alighieri (Italy)

in collaboration with Colegiul National Ion C. Bratianu (Romania), FatihOrtaokulu (Turkey), Music School of Tripolis (Greece),
Agrupamento De Escolas Dr. Jorge Augusto Correia (Portugal),
PrywatnaSzkolaPodstawowa ICO (Poland).

The project addressed three challenges:
• giving all young people the chance to reach a certain level of proficiency in basic
skills
• minimizing the number of young people leaving education
• ensuring pupils’ well-being at school.