Σχολικά Προγράμματα Μουσικού Σχολείου Σάμου έτους 2021-22

Για το σχολικό έτος 2021-2022 εγκρίθηκαν και υλοποιούνται στο Μουσικό Σχολείο Σάμου τα παρακάτω σχολικά προγράμματα:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  1.  «Προσφυγικά μονοπάτια». Εκπαιδευτικοί: Γιακαλάρας Μάριος (ΠΕ86), Γούλα Ελένη (ΠΕ02)
  2.  «Οι μαθητές/τριες ερευνούν τη Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία της Σάμου». Εκπαιδευτικοί: Γούλα Ελένη ΠΕ02, Δουκέλλης Ιωάννης (ΤΕ16), Γιακαλάρας Μάριος (ΠΕ86)
  3.  «Αφιέρωμα στον Σάμιο ποιητή Γιώργο Κλεάνθη». Εκπαιδευτικοί: Κουμαραδιός Γιώργος (ΠΕ79), Γούλα Ελένη (ΠΕ02), Μέτσιος Παύλος (ΠΕ79)
  4.  «Από τον χειμώνα…στην άνοιξη, από το θάνατο… στη ζωή. Αντιθέσεις συνδυάζοντας την παραδοσιακή και τη σύγχρονη μουσική». Εκπαιδευτικοί: Ζαμπούνης Μιχάλης (ΠΕ11), Μέτσιος Παύλος (ΠΕ79), Κουμαραδιός Γιώργος (ΠΕ79)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  1. «Ομάδα διαμεσολάβησης για θέματα βίας και σχολικού εκφοβισμού». Σε συνεργασία με το 2ο Γυμνάσιο Σάμου. Εκπαιδευτικοί από το 2ο Γυμνάσιο Σάμου: Νικολαϊδου Κατερίνα (ΠΕ02), Μερόπη Παπαδοπούλου (ΠΕ04)