Αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων για την Α’ Γυμνασίου 2021-22

Μετά τη διαδικασία εισαγωγικών εξετάσεων για την Α’ τάξη του Μουσικού Σχολείου Σάμου για την περίοδο 2021-22, διαμορθώθηκε η παρακάτω σειρά κατάταξης των υποψηφίων, με φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ (βαθμολογία 50 ως 100)

 1. 179                          
 2. 172                                                       
 3. 199                        
 4. 176                        
 5. 227                        
 6. 193                        
 7. 192                        
 8. 219                        
 9. 200                        
 10. 214                        
 11. 236                        
 12. 215                        
 13. 210                        
 14. 221                        
 15. 181                        
 16. 216                        
 17. 222                        
 18. 228                        
 19. 171                        
 20. 209                        
 21. 229                        
 22. 218                        
 23. 185                        
 24. 217                        
 25. 211                        
 26. 180        

 

Λόγω ισοβαθμίας στις τελευταίες 3 θέσεις εισέρχονται καθ’ υπέρβαση 26 άτομα αντί 24 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 60909/Δ2/31-05-2021 εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ

 

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (βαθμολογία 50 ως 100)

 1.           223                        
 2.           175                        
 3.           235                        
 4.           226                        
 5.           191                        
 6.           233                        
 7.           231                        
 8.           234        

 

ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (βαθμολογία μικρότερη του 50)

Δεν υπήρξαν

 

ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ

 1. 230

Οι επιτυχόντες μαζί με γονέα ή κηδεμόνα οφείλουν να προσέλθουν ως τις 30 Ιουνίου και ώρες 9.00 – 12.00 (καθημερινες) στο γραφείο διεύθυνσης του μουσικού σχολείου για να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης ατομικού οργάνου και να παραλάβουν έντυπο μεταγραφής τους για το σχολείο.