Καθορισμός αριθμού μαθητών για την Α’ τάξη Μουσικόυ Γυμνασίου Σάμου

Με απόφαση της Περιφέρειας ορίζεται για την Α’ τάξη του διδακτικού έτους 2021 – 22 ένα τμήμα 24 ατόμων για όλα τα Μουσικά Σχολεία της Περιφέρειας Β.Αιγαίου. 613Ι46ΜΤΛΗ-ΕΝΞ