Ίδρυση Α’ τάξης Μουσικού Λυκείου Σάμου

Από τη σχολική χρονιά 2021 – 22 θα λειτουργεί και λυκειακή τάξη (Α’ Λυκείου) στο Μουσικό Σχολείο Σάμου σύμφωνα  με την απόφαση:  67984/Δ2/10-06-2021 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Ίδρυση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων, Κατάργηση σχολικής μονάδας» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2538/14-06-2021.ΦΕΚ 2538 Β_14-06-2021