Σχολικά Προγράμματα Μουσικού Σχολείου Σάμου έτους 2020-21

Για το σχολικό έτος 2020-2021 εγκρίθηκαν και υλοποιούνται στο Μουσικό Σχολείο Σάμου τα παρακάτω σχολικά προγράμματα:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  1.  «Μπορώ να δημιουργήσω θεατρική παράσταση με το κινητό μου τηλέφωνο;». Εκπαιδευτικοί: Κουμούτση Σοφία ΠΕ03, Παπαγερίδου Πελαγία ΠΕ11
  2.  «Γράμματα από Γαλλία». Εκπαιδευτικός: Λεκκού Ειρήνη ΠΕ05

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  1. «Από εμένα σε σένα». Εκαπιδευτικοί: Δουτσίνη Λαμπρινή ΠΕ02, Παπαγερίδου Πελαγία ΠΕ11