Αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων Μουσικού Σχολείου Σάμου για την Α’ τάξη 2020-21

Μετά τη διαδικασία εισαγωγικών εξετάσεων για την Α’ τάξη του Μουσικού Σχολείου Σάμου για την περίοδο 2020-21, διαμορθώθηκε η παρακάτω σειρά κατάταξης των υποψηφίων, με φθίνουσα βαθμολογική σειρά:

Εισακτέοι:

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1 120
2 100
3 104
4 089
5 097
6 096
7 102
8 111
9 094
10 087
11 126
12 109
13 112
14 103
15 125
16 127
17 121
18 142
19 119
20 093
21 130
22 143
23 134
24 123

Επιλαχόντες:

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
01 122

Οι εισακτέοι (γονέας ή κηδεμόνας) οφείλουν να προσέλθουν στο σχολείο  την Πέμπτη 2 Ιουλίου μεταξύ 9.00-12.00 προκειμένου να προσκομίσουν την προ-δήλωση επιλογής ατομικού οργάνου και να παραλάβουν έντυπο για τη διαδικασία μετεγγραφής τους.