Παράταση αιτήσεων και αλλαγές για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Μουσικά Σχολεία

Δημοσιεύτηκαν τροποποιήσεις στη διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων για τα Μουσικά Σχολεία.

Οι αλλαγές που αφορούν τους υποψηφίους είναι:

  • Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων ως 5 Ιουνίου 2020, ώρα 14.00. Για τη διαδικασία των αιτήσεων πατήστε εδώ.
  • Οι εξετάσεις εισαγωγής του τρέχοντος έτους θα διεξαχθούν από 15 έως 30 Ιουνίου 2020 με τήρηση αναλόγως της με αριθμ. 55591/ΓΔ4/13-05-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1846) με θέμα: «Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» και των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Στη διαδικασία των εξετάσεων καταργείται η γραπτή δοκιμασία (αναγνώριση ηχοχρωμάτων). Για να δείτε το περιεχόμενο των εξετάσεων πατήστε εδώ.

Όλες οι αλλαγές:

mousika