Παινέματα – Α’ Λυκείου Μουσικού Σχολείου Χίου

 

Η Α΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Χίου, μέσα στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος ¨Μουσική Κεντιά¨ και εφαρμογής του προγράμματος «ΑΧΡΟΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ, ΕΠΙΜΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ», της ομάδας ΆΝΑΣΣΑ, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2021, παρουσιάζει τα Παινέματα του Μουσικού Σχολείου Χίου. Συνέχεια