Λειτουργία Σχολείου – Μέτρα Προστασίας Covid_19

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

Ποιο πρωτόκολλο θα εφαρμοστεί στα σχολεία για τον Covid-19

Βάσει της ΚΥΑ 50908/07-09-2022 (ΦΕΚ 4695/τ.Β/07-09-2022)

  • Χρήση Μάσκας

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες …., καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Περισσότερα