Κανονισμός λειτουργίας σχολείου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 ΜΑΘΗΤΕΣ:

1)      Οι μαθητές εισέρχονται στο σχολείο πέντε (5) λεπτά πριν το πρώτο κουδούνι (8.05).

2)      Περιμένουν στο προαύλιο.

3)      Όταν βρέχει εισέρχονται, περιμένουν και παραμένουν στους διαδρόμους με την επίβλεψη των επιτηρητών, ή στις αίθουσές τους και όπως διευθετηθεί από τον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος τους.

4)      Παίρνουν μέρος στην πρωινή προσευχή από κοινού, με όλο το Σχολείο στην είσοδο του κτιρίου.

5)      Όταν βρέχει η προσευχή γίνεται στο χώρο εκδήλωσης τελετών.

6)      Από τις τάξεις A μέχρι Γ΄ ένας μαθητής κάθε μέρα λέει την προσευχή.

7)      Μέσα στις αίθουσες απαγορεύεται να τρώμε. Μόνο στο χώρο του κυλικείου ή στο προαύλιο.

8)      Ο καθένας ασχολείται μόνο με τα πράγματά του, τα οποία τα έχει με σειρά, καθαρά και σε τάξη.

9)      Μέσα στις αίθουσες δεν τρέχουμε και δεν παίζουμε, προσέχουμε να μην χτυπήσουμε και να έχουμε καθαριότητα και ωραία εικόνα του χώρου μας.

10)  Στο Σχολείο απαγορεύεται πέραν του χρόνου και της ευθύνης του μαθήματος της γυμναστικής το ποδόσφαιρο και άλλες επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών δραστηριότητες.

11)  Στο μάθημα συμμετέχουμε, δεν ενοχλούμε δάσκαλο, συμμαθητές και τα άλλα τμήματα του Σχολείου.

12)  Στο διάλειμμα συμμετέχουμε στο παιχνίδι και παίζουμε με όλους τους συμμαθητές μας.

13)   Από την πρωινή είσοδο του μαθητή στο σχολείο μέχρι τη λήξη των μαθημάτων του  σύμφωνα με το πρόγραμμα, δεν επιτρέπετε η έξοδος του μαθητή από το Σχολείο ασυνόδευτος από το Δάσκαλο ή Εκπαιδευτικό  Ειδικότητας του Σχολείου. Ο γονέας για συγκεκριμένους λόγους και με άδεια από το διευθυντή μπορεί να πάρει το τέκνο του από το σχολείο εν ώρα σχολείου.

14)  Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές απαγορεύεται να βγαίνουν έξω από την αίθουσά τους. Αν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ζητούν την άδεια του δασκάλου τους και με ευθύνη και συνοδεία των δασκάλων μεταβαίνουν στο μέρος αποστολής τους, ο δε δάσκαλος του διπλανού τμήματος επιτηρεί το τμήμα του εν απουσία εκπαιδευτικού και για το χρόνο που αυτό απαιτείται.

15)  Όταν πηγαίνουμε τουαλέτα αμέσως πλένουμε τα χέρια με σαπούνι στο νιπτήρα.

16)  Πριν το φαγητό πάντα πλένουμε χέρια.

17)  Στο Σχολείο ερχόμαστε καθαροί.

18)  Τα χαρτιά και τα σκουπίδια τα πετάμε στα καλαθάκια. Απαγορεύεται αυστηρά η ρύπανση του σχολικού χώρου.

19)  Όταν κάποιοι μαθητές διαφωνούν για κάτι, ειρηνικά, φιλικά και με κατανόηση το επιλύνουν. Διαφορετικά απευθύνονται στο δάσκαλό τους ή στους Επιτηρητές.

20)  Στις τουαλέτες πάντα τραβάμε καζανάκι. Παίρνουμε χαρτί όταν χρειαζόμαστε.

21)  Στο διάλειμμα παίζουμε πάντα στο μπροστινό προαύλιο. Όχι στο πίσω μέρος του Σχολείου.

22)  Συμμετέχουμε στις γιορτές, τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες και τις εκδρομές του τμήματός μας και του Σχολείου μας.

23)  Σεβόμαστε, προστατεύουμε και έχουμε δικαίωμα να χαιρόμαστε την περιουσία του Σχολείου, που είναι περιουσία όλων μας.

24)  Κάθε περίπτωση παραβατικότητας ή διαταραχής συμπεριφοράς μαθητών είναι παιδαγωγικό πρόβλημα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, παρατήρησης, σχεδίου παρέμβασης, ενέργειας θεραπείας και ελέγχου αποτελεσματικότητας των παρεμβατικών εναργειών που κύρια και σαφώς είναι ευθύνη και πραγματοποιείται από το δάσκαλο του τμήματος. Ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνεται άμεσα σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο και ακολουθείται η παρέμβαση που ορίζουν οι νόμοι και επιτάσσουν οι παιδαγωγικές και επιστημονικές αρχές.

25)  Όταν απαιτείται και ως έσχατο σημείο οι δάσκαλοι παρατηρούν τους  μαθητές, τους επιπλήττουν ή και εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες συνέπειες στην παραβατικότητα ή απευθύνονται στους γονείς και στις αρμόδιες υπηρεσίες, αφού εξαντληθούν τα παιδαγωγικά μέσα. Οι γονείς υποχρεούνται να συνεργαστούν με του σχολείο.

 

 

26) «Σύμφωνα με τη με αριθμ, 2368/Γ2/9-1-2007 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και αποτρέπται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του.  Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους δασκάλους των τάξεων και μετά από άδεια του Διευθυντή του σχολείου».

27)Οι γονείς και το κοινό εισέρχονται στο Σχολείο μόνο στο χώρο του γραφείου, όπου είναι και χώρος υποδοχής τους.

29)Οι γονείς – κηδεμόνες εν ώρα λειτουργίας του Σχολείου μπορούν να επικοινωνούν με τα τέκνα τους με την ενημέρωση – άδεια του Διευθυντή του Σχολείου, και εφόσον υπάρχει συγκεκριμένος – αναγκαίος λόγος.

30)Απαγορεύεται η είσοδος στο Σχολείου οποιουδήποτε και οποιαδήποτε σχέση έχει με τους μαθητές, εν ώρα διαλείμματος ή μαθήματος.

31)Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για τα παιδιά τους στις ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν από το Σχολείο. Για έκτακτους λόγους παρακαλούνται να επιλέγουν το χρόνο των διαλειμμάτων. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να επικοινωνούν με το Σχολείο τηλεφωνικώς, όπου θα ενημερώνουν υπεύθυνα τον Διευθυντή του Σχολείου. Παρακαλούμε και εδώ  να προτιμούν το χρόνο των διαλειμμάτων ώστε να μην αποσπώνται οι δάσκαλοι από τα μαθήματά τους.

32)Κάθε εκπαιδευτικός ορίζει μέρα και ώρα συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών μια φορά το μήνα. Η ημέρα και η ώρα συνεργασίας γνωστοποιούνται στους γονείς. Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτουν προβλήματα, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο (ΠΔ 201/98, άρθρο 11 παρ.1, εδαφ.ε).

33)Οι γονείς μπορούν και πρέπει να ενημερώνουν το Διευθυντή του Σχολείου για ό,τι κρίνουν απαραίτητο.

34)Απαγορεύεται η προσέλευση τρίτων ατόμων, οποιονδήποτε, στους χώρους μαθημάτων, μαθησιακών και διδακτικών διαδικασιών.

35)Οι γονείς μεταφέρουν τους μαθητές – τέκνα τους στο Σχολείο με κλίμα ευπρέπειας, ευγένειας και σεβασμού, τηρώντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δίνοντας το ανάλογο παράδειγμα.

36) Απαγορεύεται το  κάπνισμα  και  η  χρήση κινητών  στο  σχολείο.

 

« Ασφάλεια μαθητών

  Σύμφωνα με τη με αριθμ, 2368/Γ2/9-1-2007 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, οι  Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεούνται να φροντίζουν, ώστε οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου να παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του. 

           Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους δασκάλους των τάξεων και μετά από άδεια του Διευθυντή του σχολείου.»

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων