…Για την «Ελληνικότητα » της Μακεδονίας

Αποχή σήμερα από τα μαθήματα και για τους μαθητές του σχολείου μας. Με αυτόν τον τρόπο συμμετείχαν στην πανελλήνια μαθητική κινητοποίηση για την «Ελληνικότητα » της Μακεδονίας. Μετά από γενική συνέλευση μιας ώρας έγραψαν ένα ψήφισμα και κατασκεύασαν ένα πανό το οποίο ανάρτησαν στο σχολείο:

«Η Μακεδονία είναι γη Ελληνική»

«Η Μακεδονία είναι Ελληνική και δε θα μας την πάρουνε ποτέ»