ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ   ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αγαπητοί Γονείς-Κηδεμόνες,

      Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε, ότι για τη φοίτηση και τη διαγωγή των παιδιών σας (μαθήτριες/μαθητές), καθώς και τη γενικότερη ομαλή λειτουργία του σχολείου μας ισχύουν τα εξής:

  • Η καθημερινή ώρα προσέλευσης των μαθητριών/μαθητών είναι: 08.00΄π.μ. και η ώρα λήξης των μαθημάτων είναι: 13.30΄μ.μ. για το επτάωρο και: 12.50΄μ.μ. για το εξάωρο. Η Γραμματεία του σχολείου λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος. Συνεπώς, μπορείτε να έρχεστε στο σχολείο ή να τηλεφωνείτε οποιαδήποτε εργάσιμη ώρα και ημέρα της εβδομάδας (ο αριθμός τηλεφώνου του σχολείου είναι: 24310-55436).
  • Η Δευτέρα και η 4η διδακτική ώρα: 30΄-11.30΄π.μ. έχουν οριστεί (από τη Διεύθυνση και με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου των διδασκόντων Καθηγητριών/Καθηγητών) ως ημέρα και ώρα αντίστοιχα υποδοχής, συζήτησης και ενημέρωσης των γονέων-κηδεμόνων για τη φοίτηση, τις απουσίες και τη διαγωγή των μαθητριών/μαθητών, επειδή όλοι οι συνάδελφοι Καθηγήτριες/Καθηγητές βρίσκονται στο σχολείο.
  • Το όριο των απουσιών, που μπορεί να κάνει κάποια μαθήτρια/κάποιος μαθητής σ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι: 114, από τις οποίες οι: 50 απουσίες πρέπει να είναι δικαιολογημένες, για να χαρακτηρισθεί η φοίτησή της/του επαρκής. Οι απουσίες και οι κυρώσεις-ποινές των μαθητριών/μαθητών καταχωρούνται καθημερινά ηλεκτρονικά στο σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (το λεγόμενο: my school), χωρίς δυνατότητα διόρθωσης εκ των υστέρων. Αυτό σημαίνει, ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα απόρριψης μαθήτριας/μαθητή ή χαρακτηρισμού διαγωγής της/του, θα προκύψει αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου και χωρίς καμία δυνατότητα διόρθωσης.
  • Κάθε γονέας-κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι: 10 ημερών απουσίες του παιδιού του και για μία ή δύο (1-2) συνεχόμενες ημέρες απουσίας σ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι υπόλοιπες ημέρες απουσίας αν υπάρξουν, θα πρέπει να δικαιολογηθούν με ιατρική βεβαίωση ή να μείνουν αδικαιολόγητες. Η δικαιολόγηση με ιατρική βεβαίωση μπορεί να γίνει για οποιονδήποτε αριθμό, συνεχόμενων ή μη, ημερών απουσίας.
  • Η δικαιολόγηση των απουσιών πρέπει να γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα των: 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα απουσίας του παιδιού από το σχολείο. Τα δικαιολογητικά των ημερών απουσίας μιας μαθήτριας/ενός μαθητή πρέπει να προσκομίζονται στο σχολείο από τον ίδιο το γονέα-κηδεμόνα του παιδιού.
  • Μεμονωμένες ή ενδιάμεσες ωριαίες απουσίες μιας ημέρας δεν δικαιολογούνται και τιμωρούνται. Μπορούν να δικαιολογηθούν μόνον για σοβαρούς λόγους και ύστερα από συνεννόηση της Διεύθυνσης του σχολείου με το γονέα-κηδεμόνα του παιδιού.
  • Η συμπεριφορά του κάθε παιδιού πρέπει να είναι η πρέπουσα διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος της επιβολής κύρωσης-ποινής και αλλαγής του χαρακτηρισμού της διαγωγής του (από κοσμιότατη σε κοσμία ή επίμεμπτη).
  • Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων, το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από τις μαθήτριες/τους μαθητές στο σχολικό χώρο. Επίσης,απαγορεύεται και τιμωρείται η έξοδος ή η απομάκρυνση-για οποιονδήποτε λόγο-της μαθήτριας/του μαθητή από το σχολικό χώρο, εκτός αν υπάρξει άδεια της Διεύθυνσης (με τη συνοδεία καθηγήτριας/καθηγητή) ύστερα από συνεννόηση με το γονέα-κηδεμόνα.
  • Οι σχολικοί περίπατοι και οι σχολικές γιορτές πραγματοποιούνται σε διδακτικές ώρες για τις οποίες οι μαθήτριες/μαθητές ενημερώνονται την προηγούμενη από την ημέρα πραγματοποίησής τους. Γίνονται στη σχολική αυλή ή στον ισόγειο εσωτερικό χώρο του κτιρίου και η λήξη τους-συνήθως-γίνεται νωρίτερα από το τέλος του διδακτικού ωραρίου. Όμως, όποιες μαθήτριες/όποιοι μαθητές επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στο σχολικό χώρο μέχρι το τέλος του διδακτικού ωραρίου (13.30΄ ή 12.50΄μ.μ.) υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης ή των Καθηγητριών/Καθηγητών τους.
  • Το Κυλικείο του σχολείου ελέγχεται και προσφέρει νόμιμα και ασφαλή προϊόντα και τρόφιμα. Συντηρείται οικονομικά από τις αγορές των εκπαιδευτικών και των παιδιών και μόνο. Επομένως, αυτές (οι αγορές) αποτελούν και το μοναδικό λόγο ύπαρξης και λειτουργίας του. Το ενοίκιο που καταβάλει ο μισθωτής του στην αρμόδια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων, διατίθεται στη συνέχεια για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου μας (συντήρηση κτιρίου, θέρμανση, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΤ, αναλώσιμη γραφική ύλη, είδη καθαριότητας και υγιεινής, αθλητικά είδη και όργανα γυμναστικής, κ.λπ.).

      Τέλος, σας πληροφορούμε, ότι μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου μας, όπου υπάρχουν όλα τα προαναφερόμενα αναλυτικά και με λεπτομέρειες. Πληκτρολογείστε, λοιπόν, σε μια οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης (Google, Mozilla Firefox, Yahoo, κ.ά.) του διαδικτύου (internet) τη φράση: Γυμνάσιο Μεγαλοχωρίου Τρικάλων και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο: Enter . Στη συνέχεια, ανοίγετε αριστερά στο εμφανιζόμενο στην οθόνη σας site το εξής: Το σχολείο μας → Σχολικός Κανονισμός →  Σχολικός Κανονισμός Λειτουργίας του Γυμνασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων → Άνοιγμα με Microsoft Office Word (προεπιλογή) + ΟΚ.

Μεγαλοχώρι, Δεκέμβριος 2017

                                                                                                          Ο Διευθυντής

                                                                                                          ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΓΟΥΛΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Γενικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση