Επιστροφή σε Etwinning

Eratosthenes 2017

Πρόκειται  για  πρόγραμμα  etwinning  στο  οποίο  συμμετέχουν  σχολεία-εκπαιδευτικοί  και  μαθητές  και  από  τις  5  ηπείρους , αναβιώνοντας  το  πειραμα  του  Ερατοσθένη  για  τον  υπολογισμό  της  ακτίνας  της  γης .

Αφήστε μια απάντηση

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση