↑ Επιστροφή σε Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Αναθέσεις μαθημάτων 2013-14

 

  Α Β Γ
Θρησκευτικά Πετσάνη Πετσάνη, Στάμενας Πετσάνη
Γλωσσική Διδασκαλία  Κωνσταντέλλου, Διδασκάλου Κωνσταντέλλου, Διδασκάλου, Μελέτη Κόγια, Μπόχλου
Νεοελληνική Λογοτεχνία  Μπλάνα, Διδασκάλου Μελέτη, Κόγια Μπλάνα, Κωνσταντέλλου, Μπόχλου
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα  Κωνσταντέλλου, Διδασκάλου, Μελέτη Κόγια, Μελέτη, Μπόχλου Κωνσταντέλλου, Διδασκάλου, Κόγια, Μελέτη, Μπόχλου
Αρχαία από Μετάφραση  Κωνσταντέλλου, Διδασκάλου, Μελέτη Κόγια, Μελέτη Κόγια, Μπλάνα
Ιστορία  Μπόχλου, Πάνα Κωνσταντέλλου, Μάκαρη Μπόχλου, Μάκαρη, Ξανθούλη
Μαθηματικά  Κανατσούλης, Πετρίδης Σύρμου, Πετρίδης Κανατσούλης, Σύρμου
Φυσική  Μπαγανάς, Κανατσούλης, Σύρμου Μπαγανάς Ταψής
Χημεία   — Μυλωνόπουλος Μυλωνόπουλος
Βιολογία Μπαγανάς  — Μυλωνόπουλος, Ταψής, Μπαγανάς
Γεωγραφία  Ταψής Πετρίδης  —
Αγγλικά Πάνα, Μελισσουργού Πάνα, Μελισσουργού Πάνα, Μελισσουργού
Γαλλικά       
Καλλιτεχνικά Γιαννιτόπουλος Γιαννιτόπουλος Γιαννιτόπουλος
Κοινωνική και πολιτική Αγωγή      
Φυσική Αγωγή      
Τεχνολογία Συργιάννης  Συργιάννης  —
Πληροφορική Παπασταμάτης Πατέλλης, Παπασταμάτης Πατέλλης
ΣΕΠ      
Project      
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων