ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ

Άρθρα για ‘Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄Γυμνασίου’

Η ενότητα στον Ελληνικό Πολιτισμό εδώ. Το διαδραστικό βιβλίο εδώ.

Η ενότητα στον Ελληνικό Πολιτισμό εδώ. Το διαδραστικό σχολικό βιβλίο εδώ.

Η Αλληγορία του Σπηλαίου είναι αλληγορία που παρουσιάστηκε από τον Πλάτωνα στο έργο του Πολιτεία, με σκοπό να συγκριθούν «οι επιπτώσεις της παιδείας και της έλλειψής της στη φύση του ανθρώπου». Γράφτηκε σε μορφή διαλόγου μεταξύ του Γλαύκωνα, αδελφού του Πλάτωνα, και του μέντορά του Σωκράτη, τον οποίο αφηγείται ο δεύτερος. Η αλληγορία βρίσκεται στην αρχή του έβδομου βιβλίου της Πολιτείας. Ο Πλάτων βάζει τον Σωκράτη να περιγράψει ένα σύνολο ατόμων… (συνέχεια…)

Ο Σωκράτης πίνει το κώνειο στη φυλακή, ενώ οι μαθητές του γύρω του βρίσκονται σε απόγνωση (Zακ Λουί Νταβίντ, 1787, ελαιογραφία, Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης). Το Ψηφιακό Σχολείο Η ενότητα στον Ελληνικό Πολιτισμό Καλός ὁ νόμος, ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται. Απόστολος Παῦλος, Πρός Τιμόθεον Α΄1.8

Το ψηφιακό βιβλίο Η ενότητα στον Ελληνικό Πολιτισμό   Ἰσχυρὸν ὄχλος ἐστίν, οὐκ ἔχει δὲ νοῦν. (ο όχλος έχει δύναμη, όχι όμως φρόνηση) Μένανδρος, Γνῶμαι μονόστιχοι 265

Α. Κείμενο δε διδάσκεται…  Το εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο(πατάω πάνω) Β. Λεξιλογικά – Ετυμολογικά Σύνθεση λέξεων ◗ Να συμπληρώσετε τη δεύτερη στήλη του πίνακα με τις σύνθετες λέξεις που προκύπτουν από τα συνθετικά της πρώτης στήλης. Κατόπιν να δηλώσετε τι μέρος του λόγου είναι το α΄συνθετικό τους, στην τρίτη στήλη: Λέξη κλιτή ως α΄ συνθετικό α΄συνθετικό… (συνέχεια…)

Μετά τη νίκη τους εναντίον των Αθηναίων στον Πελοποννησιακό πόλεμο οι Συρακούσιοι εξέδωσαν δεκάδραχμα με την κεφαλή της νύμφης Αρέθουσας στην μπροστινή όψη και τέθριππο στην πίσω όψη (Νομισματική Συλλογή Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθήνας). Η κατοχή της εξουσίας δεν εγγυάται την ευτυχία Α. Κείμενο Στο διαλογικό έργο του Ἱέρων ο Ξενοφών (περ. 430-355 π.Χ.) εκθέτει τις αδυναμίες και… (συνέχεια…)

Θυσία για την πατρίδα Το ψηφιακό βιβλίο Επεξεργασία της ενότητας από τον Ελληνικό Πολιτισμό(πατάω πάνω) Η προετοιμασία του πολεμιστή (ερυθρόμορφο αγγείο του Ευθυμήδη, 510-500 π.Χ., Staatliche Αntikensammlungen und Glyptothek, Μόναχο) ῾Ἐγὼ ἡγοῦμαι πόλιν πλείω ξύμπασαν ὀρθουμένην ὠφελεῖν τοὺς ἰδιώτας ἢ καθ’ ἕκαστον τῶν πολιτῶν εὐπραγοῦσαν, ἁθρόαν δὲ σφαλλομένην. Θουκυδίδης, Ἱστορίαι 2.60 Εγώ πιστεύω ότι ωφελούνται… (συνέχεια…)

Το ψηφιακό διαδραστικό βιβλίο εδώ. Η ενότητα στον Ελληνικό Πολιτισμό εδώ.