ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ

Άρθρα για ‘Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου’

Το διαδραστικό βιβλίο εδώ. Η ενότητα στον Ελληνικό Πολιτισμό εδώ.

Της Νικολέτας Στεργίου Η εμπειρία που βίωσα μαζί με τους συμμαθητές και την καθηγήτρια μου ήταν πέρα από τα συνηθισμένα. Μου άρεσε που πήραμε ένα ξεχωριστό πρωινό μαζί. Κάποια από αυτά τα φαγητά τα τρώμε σε καθημερινή βάση, αλλά αυτά που φάγαμε εκεί τα βιώσαμε με διαφορετικό τρόπο και θα ήθελα να ξαναεπαναληφθεί. Του Παναγιώτη… (συνέχεια…)

Η ενότητα στον Ελληνικό Πολιτισμό εδώ. Το διαδραστικό βιβλίο εδώ.

Η ενότητα στον Ελληνικό Πολιτισμό εδώ. Το διαδραστικό σχολικό βιβλίο εδώ.

Η ενότητα στον Ελληνικό Πολιτισμό εδώ. Το διαδραστικό σχολικό βιβλίο εδώ.

Το διαδραστικό σχολικό βιβλίο εδώ. Η ενότητα στον Ελληνικό Πολιτισμό εδώ.

Η ενότητα στον Ελληνικό Πολιτισμό εδώ.

Η ενότητα στον Ελληνικό Πολιτισμό εδώ. Η προφορά της αρχαίας ελληνικής στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα εδώ.

Η ενότητα στον Ελληνικό Πολιτισμό εδώ. Δείτε εδώ για την προφορά της Αρχαίας Ελληνικής στις Ψηφίδες για την Ελληνική Γλώσσα