Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

 

Δείτε τον Συλλογικό Προγραμματισμό Της Σχολικής μας Μονάδας για το σχολικό έτος 2022 – 2023 εδώ: Συλλογικός Προγραμματισμός Γυμνασίου Κοπανού για το σχολικό έτος 2022 – 2023

=======================

Δείτε Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς 2020-2021) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 εδώ: Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου Γυμνασίου Κοπανού 2020-21 synopsis

=======================

Δείτε τον Συλλογικό Προγραμματισμό Της Σχολικής μας Μονάδας για το σχολικό έτος 2021 – 2022 εδώ: Συλλογικός Προγραμματισμός Γυμνασίου Κοπανού για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

============================

Δείτε Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Σχολικού έτους 2021-2022 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 εδώ: Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου Γυμνασίου Κοπανού 2021-22 synopsis

================================

Δείτε Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Σχολικού έτους 2021-2022 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 εδώ: Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου Γυμνασίου Κοπανού Νάουσας 2021-22

==================

Δείτε Υποδείγματα Σχεδίων Δράσης ΕΔΩ!

Δείτε τον Οδηγό Αξιολόγησης (Σεπτέμβρης 2022) ΕΔΩ!

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση