Χρήσιμες ιστοσελίδες

Επεξεργασία Εικόνας/ Δημιουργία Αφίσας

https://pixlr.com (κολάζ φωτογραφιών)

https://www.thinglink.com (διαδραστική αφίσα)

http://www.tagxedo.com (σύννεφο από λέξεις)

Δημιουργία Βίντεο

https://animoto.com/

Δημιουργία comic

http://www.pixton.com/

https://www.bitstrips.com/create/comic/

Προγραμματισμός

http://lightbot.com/hocflash.html

http://studio.code.org/hoc/1

http://studio.code.org/flappy/1

Δημιουργία ιστοσελίδας

http://www.weebly.com/

http://codepen.io/pen/

Αποθήκευση αρχείων

https://www.wetransfer.com/

https://www.dropbox.com/