Αρχεία για ‘Κανονισμός Βιβλιοθήκης’


Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της βιβλιοθήκης

βιβλιοθηκη

Η Σχολική Βιβλιοθήκη λειτουργεί με την παρουσία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών, που έχουν οριστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων, σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες (εντός του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου), οι οποίες αναρτώνται σε εμφανή σημεία του σχολείου.  Ως χρήστες ορίζονται τα μέλη της σχολικής κοινότητας και συγκεκριμένα οι μαθητές/τριες, το διδακτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό, προς όφελος των οποίων λειτουργεί η βιβλιοθήκη. Τα μέλη έχουν δικαίωμα χρήσης του χώρου και του υλικού της βιβλιοθήκης. Από τα μέλη της σχολικής κοινότητας οι μαθητές/τριες καλύπτουν, κατά προτεραιότητα, έναντι των άλλων χρηστών, τις εκπαιδευτικές και μορφωτικές ανάγκες τους. Κάθε εκπαιδευτικός, με τους μαθητές/τριες του τμήματός του, μπορεί να έχει πρόσβαση στον χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης και εκτός των τακτικών ωρών λειτουργίας της μετά από συνεννόηση με την/τις υπεύθυνο/ους της βιβλιοθήκης.

 

Για την εύρυθμη λειτουργία της βιβλιοθήκης:

 

  • Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται με σεβασμό στον χώρο, να τηρούν χαμηλούς τόνους και να ακολουθούν τις υποδείξεις-συστάσεις των υπεύθυνων εκπαιδευτικών. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων μέσα στη βιβλιοθήκη είναι 15 μαθητές. 
  • Για τη διατήρηση της καθαριότητας του χώρου, δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων, χυμών, αναψυκτικών από τους μαθητές μέσα στη βιβλιοθήκη. 
  • Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε φθοράς στη βιβλιοθήκη (είτε στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό είτε σε έντυπο υλικό), οι μαθητές οφείλουν να την αποκαταστήσουν, όπως προβλέπεται και από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και τις υπεύθυνους εκπαιδευτικούς της βιβλιοθήκης. 

Κανόνες δανεισμού: 

  • Ο δανεισμός βιβλίων γίνεται μόνο έπειτα από έλεγχο των υπεύθυνων εκπαιδευτικών. 
  • Οι μαθητές μπορούν να δανείζονται μέχρι 2 βιβλία για 30 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης του δανεισμού έως 10 ημέρες. 
  • Τα επιστρεφόμενα βιβλία πρέπει να παραδίδονται στις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς και να μην επανατοποθετούνται αυθαίρετα στα ράφια. 
  • Τα πληροφοριακά βιβλία (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά) δε δανείζονται.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων