Διευκρινήσεις για την απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα Φυσικής Αγωγής

1.Κηδεμών μαθητού κωλυομένου δια λόγους υγείας παθήσεως, μονίμου ή παροδικής, ή ειδικής μειονεξίας να μετάσχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή της Μουσικής δύναται να ζητήση την εξαίρεσιν του μαθητού εκ τινός των μαθημάτων τούτων δι’ αιτήσεως του. Η αίτησις αύτη συνοδευομένη υποχρεωτικώς και υπό ιατρικής βεβαιώσεως κρατικού ιατρού ή ιατρού ασφαλιστικού του φορέως διαλαμβανούσης…Συνέχεια ανάγνωσης Διευκρινήσεις για την απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα Φυσικής Αγωγής

Αθλητική περιβολή μαθητών στο Μάθημα Φυσικής Αγωγής

ΥΠ.Ε.Π.Θ- Γ4/752/18-9-1986 κ’ 686/23-6-1987 Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 686/23-6-1987 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, η οποία αναφέρει ότι ισχύει η Γ4/752/18-9-1986, η αθλητική περιβολή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωτική. Εγκύκλιος Γ4/752/18-9-1986 ΥΠ.Ε.Π.Θ Αθλητική περιβολή μαθητών στο Μάθημα Φυσικής Αγωγής Οι μαθητές υποχρεωτικά, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, πρέπει να προσέρχονται με αθλητική…Συνέχεια ανάγνωσης Αθλητική περιβολή μαθητών στο Μάθημα Φυσικής Αγωγής

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση