Κανονισμός Σχολείου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Τα μαθήματα της πρώτης ώρας αρχίζουν στις 8.15 π.μ. και οι μαθητές πρέπει να πηγαίνουν κατ ευθείαν και χωρίς καθυστέρηση στις αίθουσες διδασκαλίας. Με την έναρξη του μαθήματος ο απουσιολόγος σημειώνει στο απουσιολόγιο τους απόντες. Μαθητής που προσέρχεται στο Σχολείο μετά την παρέλευση της πρώτης ώρας γίνεται δεκτός στην τάξη μόνο αν συνοδεύεται από…Συνέχεια ανάγνωσης Κανονισμός Σχολείου

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση