Ώρες ενημέρωσης Γονέων

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας δέχονται τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών: Κάντα Μ. , Πέμπτη 9:00 -10:00  και 11:30 -12:30 Κλουδά Φ. , Τρίτη 8:15 – 13:15 Γιανούκου Ε. , Δευτέρα και Πέμπτη 8:15-13:45 Μουσαφίρη Ζ. ,  Δευτέρα 10:00 – 10:45 , Τρίτη 9:00 – 9:50 Παναγιωτίδου Μ. , Τετάρτη 10:00 – 10:45 Παπαναστασίου…Συνέχεια ανάγνωσης Ώρες ενημέρωσης Γονέων

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση