Ώρες ενημέρωσης Γονέων

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας δέχονται τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών:

Κάντα Μ. , Πέμπτη 9:00 -10:00  και 11:30 -12:30

Κλουδά Φ. , Τρίτη 8:15 – 13:15

Γιανούκου Ε. , Δευτέρα και Πέμπτη 8:15-13:45

Μουσαφίρη Ζ. ,  Δευτέρα 10:00 – 10:45 , Τρίτη 9:00 – 9:50

Παναγιωτίδου Μ. , Τετάρτη 10:00 – 10:45

Παπαναστασίου Κ. , Τρίτη 12:00 -13:00

Σάρρα Χ. , Τρίτη 10:00 – 11:00

Τσούρη Α.Σ. , Δευτέρα 11:00- 11:40

Σίτα Ε., Τρίτη 10:00-11:00

Καλαντζή  Θ. ,  Τρίτη 10:00-11:00

Βλάχου Αικ. , Δευτέρα 12:30-13:00

Βασιλείου Μ. , Δευτέρα 12:25 – 13:00

Μάντζιος Ε. Δευτέρα 11:40 – 12:20

Mάντζιου Μ. , Τρίτη 10:55 – 11:35

Παρίση Α. , Παρασκευή 10:30 – 10:45

Βραζέλη Π. , Τετάρτη 10:55 – 11:35

Κεφαλά Α. , Δευτέρα 11:50 – 12:20

Γκόλια ‘Ε. Τρίτη 10:55 – 11:35

Βασιλείου Ε. Τετάρτη 11:20 – 11:35

Κώτσια Φωτεινή Δευτέρα-Τρίτη 11:40- 12:20

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση