Η Διεύθυνση του Σχολείου

Η Διεύθυνση του Σχολείου αποτελείται από τον Διευθυντή & τον υποδιευθυντή.

Είναι το συλλογικό όργανο της σχολικής μονάδας & έχει την ευθύνη για τη λειτουργία & το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σ’ αυτήν, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων. Διασφαλίζει την παιδαγωγική & καθημερινή ζωή του Σχολείου & διαχειρίζεται θέματα ωραρίου, σχολικής ζωής & ότι σχετίζεται με την κοινωνικότητα των μαθητών.

Διευθυντής του Σχολείου είναι ο κος Μακρογιαννόπουλος Αναστάσιος ΠΕ01 & υποδιευθυντής ο κος Παπαναστασίου Κωνσταντίνος ΠΕ01.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση