Εσωτερικός Κανονισμός

Παρακάτω επισυνάπτεται ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου