Μήνας: Απρίλιος 2023

Ενδοσχολικός Διαγωνισμός Καθαριότητας και Καλλωπισμού τάξεων: 3η Φάση ελέγχουΕνδοσχολικός Διαγωνισμός Καθαριότητας και Καλλωπισμού τάξεων: 3η Φάση ελέγχου

Στα πλαίσια του Εσωτερικού Ενδοσχολικού Διαγωνισμού Καθαριότητας και Καλλωπισμού τάξεων, διενεργήθηκε την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 η 3η φάση ελέγχου από την ορισμένη επιτροπή!