Εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Ο Διευθυντής και τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του Γυμνασίου Καρδαμύλης κατόπιν της απόφασης, που ελήφθη, με βάση την 39η /02-12-2022 Πράξη του Πρακτικού του Σχολείου, σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση εντός του σχολείου, δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας επί ζητημάτων ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση.
Η δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Νότιας Πελοποννήσου, με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Ως ημέρα κατάλληλη ορίζεται η Τετάρτη 07/12/2022. Η διάρκεια θα είναι δύο (2) διδακτικές ώρες (2η & 3η ) και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές του Γυμνασίου Καρδαμύλης.
        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ Δ. ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ
Φυσικής Αγωγής

7 12