Βιωματική Δράση Ενημέρωσης – Πληροφόρησης

Θέμα Α΄ τάξης :

«Μαθαίνοντας να μιλάμε μέσα από τα συναισθήματα μας: Η δεξιότητα της ενσυναίσθησης»

Θέμα Γ΄ τάξης :

«Κάπνισμα & Αλκοόλ; Oχι εμείς»

Ημερ/νια: 25 Νοεμβρίου 2022

Φορέας: ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ Μεσσηνίας

Εισηγήτριες:

– Κα Φωτεινή Βλαχοπουλιώτη, κοινωνική Ανθροπολόγος

– Κα Λάππα Μελίνα, κοινωνιολόγος

Γυμνασίου Γυμνασίου

φωτογραφίες