Ενδοσχολική Επιμόρφωση: «Διαχείριση σχολικής τάξης»

Στα πλαίσια του θεσμού των Ενδοσχολικών Επιμορφώσεων (ν.4823/2021), ο Διευθυντής του Γυμνασίου Καρδαμύλης Θωμάς Δ. Παλάντζας διοργάνωσε 2ωρο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Διαχείριση σχολικής τάξης». Η επιμόρφωση αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Καρδαμύλης.

Φορέας Επιμόρφωσης ΚΕ.Π.Ε.Π.Ψ.Υ Μεσσηνίας.

Εισηγήτρια: Κα Φωτεινή Βλαχοπουλιώτη, κοινωνική ανθρωπολόγος και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Μεσσηνίας.

Παρασκευή 25-11-2022 και ώρα 13:00 μ.μ.

.jpg