Ενδοσχολική Επιμόρφωση: » Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Εκπαίδευση»

Στα πλαίσια των ενδοσχολικών επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία εξ αποστάσεως σεμινάριο με θέμα: «Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Εκπαίδευση: «Εσύ και Εγώ«. Το σεμινάριο συνδιοργάνωσαν ο Διευθυντής του Γυμνασίου Καρδαμύλης, Θωμάς Δ. Παλάντζας και ο Διευθυντής του Γυμνασιου Λογγάς, Ηλίας Παρθένιος.

Εισηγήτρια αυτής της πολύ ενδιάφέρουσας και πάντα επίκαιρης ενημέρωσης/επιμόρφωσης ήταν η κυρία Εύα Πολυμενάκου.

  • Διδάκτωρ Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας & Εκπαίδευσης (Παν/μιου Bath).
  • Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής & ΕΑΠ
  • Επιμορφώτρια στο πρόγραμμα Teach for Integration (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & Unicef).

.png