Διαδικτυακή Ενδοσχολική Επιμόρφωση

Στα πλαίσια των ενδοσχολικών επιμορφώσεων, πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου 2022, Δίωρο(2) Επιμορφωτικό Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα: «Σχέσεις Μαθητών – Καθηγητών : Εφηβεία, παραβατική συμπεριφορά και διαχείριση».

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η πληροφόρηση για θέματα που άπτουν της αναπτυξιακής φάσης της εφηβείας και των χαρακτηριστικών συμπεριφορών που τη συνοδεύουν. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ανάλυση ιδιαίτερων περιπτώσεων συμπεριφοράς και στοχευμένη αναζήτηση τρόπων διαχείρισης παραβατικών συμπεριφορών στα πλαίσια της σχολικής τάξης.

Εισηγήτρια της επιμόρφωσης ήταν η κα Φωτεινή Βλαχοπουλιώτη, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης Μεσσηνίας.

Ενδοσχολική Επιμόρφωση ΚΕΠΕΠΨΥ .png