Γυμνάσιο Καρδαμύλης – Καινοτόμα Σχολεία

Συμμετοχή του Γυμνασίου Καρδαμύλης στα «Καινοτόμα Σχολεία»

Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων καθώς και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων μέσω της ενεργού συμμετοχής τους σε μία ευρύτερη Κοινότητα Μάθησης όλων των Εκπαιδευτικών.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, κεντρικοί στόχοι είναι:

  • η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σε οριζόντιες δεξιότητες, καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους, αλλά και ειδικές διδακτικές προσεγγίσεις ανά ειδικότητα,
  • η ευρύτερη ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών μεταξύ των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις ποικίλες καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, τις σύγχρονες επιμορφωτικές ανάγκες, καθώς και το σύγχρονο σχολείο.

Η δράση «Καινοτόμα Σχολεία» είναι μια πρωτοβουλία της «Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ)

258572511 606322520518322 325502290167008024 n