Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης

1 1
Και φέτος το σχολείο μας συμμετείχε στην πανελλήνια δράση με τίτλο: «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης» που διοργάνωσαν τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)Το πείραμα πραγματοποιήθηκε την ημέρα της εαρινής ισημερίας, δηλαδή την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 στον προαύλιο χώρο. Όταν ο Ήλιος έφτασε στο μέγιστο ύψος της τροχιάς του, τότε οι σκιές έγιναν ελάχιστες και οι μαθητές μέτρησαν αυτή τη φορά το μήκος της σκιάς. Η μέτρηση αυτή, σε συνδυασμό με την μέτρηση του ύψους του στατήρα που χρησιμοποίησαν οδηγεί στον υπολογισμό του Γεωγραφικού Πλάτους του τόπου μας γιατί την ημέρα της Ισημερίας αυτό ταυτίζεται με τη γωνία που σχηματίζουν οι ακτίνες του Ήλιου με τον στατήρα. Εάν λοιπόν γνωρίζουμε την απόστασή μας από τον Ισημερινό, έχοντας υπολογίσει και το γεωγραφικό μας πλάτος, μπορούμε να βρούμε με μεγάλη ακρίβεια την ακτίνα της Γης. Η ιδέα είναι παλιά αλλά εξαιρετικά ευφυής και οφείλεται στον Ερατοσθένη.

2 1
7

6

4 1
3 1

5

Επεξεργασία των δεδομένων10

9
8

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση