Αναβάθμιση σχολικής βιβλιοθήκης

Εικόνα24

Τη σχολική χρονιά 2022-23 και στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του Συλλογικού Προγραμματισμού της Σχολικής Μονάδας που αφορούσε τον άξονα “Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας“ αποφασίστηκε η αναβάθμιση της σχολικής βιβλιοθήκης.
Η ανυπαρξία οργανωμένης και λειτουργικής βιβλιοθήκης ,ο περιορισμένος αριθμός και η ποικιλία των βιβλίων και ανυπαρξία αυτονόμου χώρου βιβλιοθήκης επέβαλλαν την συγκεκριμένη δράση. Στην πρωτοβουλία που ανέλαβε να υλοποιήσει ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας με επικεφαλής τον κ. Θεοδωρίδη Αθανάσιο (πρώην Διευθυντή Γυμνάσιου) βρήκε αρωγούς και συμπαραστάτες οι οποίοι πρόθυμα δέχτηκαν να συνδράμουν στο έργο μας.
Αξιοποιήθηκε μια αίθουσα του σχολείου για να στεγάσει την σχολική βιβλιοθήκη και έγιναν οι απαραίτητες εργασίες (τοποθέτηση νέου δαπέδου, βάψιμο, καθαριότητα του χώρου, και τοποθέτηση νέων επίπλων).
Ο επόμενος στόχος της δράσης μας θα είναι ο εμπλουτισμός των βιβλίων με σύγχρονους τίτλους κατάλληλους να καλύψουν το ηλικιακό εύρος και το ενδιαφέρον των μαθητών μας.
Με ενέργειες της νέας Διευθύντριας Γυμνασίου Γ.Τζήμου ήδη έχουμε παραλάβει 80 βιβλία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης ,8 βιβλία από Πανεπιστήμιο ΠΑΜΑΚ και αρκετά βιβλία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς.
Στις παρακάτω φωτογραφίες παρουσιάζεται η πορεία των εργασιών και οι ριζικές αλλαγές στον χώρο της σχολικής αίθουσας.
1 1

2 1

Εικόνα3 1

Εικόνα4 1

Εικόνα5 1

Εικόνα6 1

Εικόνα7 1

Εικόνα9 1

Εικόνα10 1

Εικόνα11 1

Εικόνα12 1

Εικόνα13 1

Εικόνα15

Εικόνα16 1

Εικόνα17 1

Εικόνα18 1

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση