ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΑΛΕΡΙΑΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΡΟΤΟΝΤΑ

Στις 18-10-2019 πραγματοποιήθηκε διδακτική επίσκεψη από τους μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου Καμπάνη στο Γαλεριανό Συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Τζήμου Γεωργία. Η διδακτική επίσκεψη έγινε μέσα στα πλαίσια του μαθήματος Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία με σκοπό να κατανοήσουν οι μαθητές τη μετάβαση από την Ρωμαϊκή εποχή και την Τετραρχία  στην Ύστερη αρχαιότητα και να αντιληφθούν το σπουδαίο γεωπολιτικό ρόλο που έπαιζε η Θεσσαλονίκη τη συγκεκριμένη εποχή. Επιπλέον, η διδακτική επίσκεψη περιλάμβανε ξενάγηση των μαθητών στην Ροτόντα και στον αρχαιολογικό χώρο της πλατείας Ναβαρίνου.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση