Το ΓΕΛ Καμπάνη στην Βουλγαρία μέσω Comenius

Στο πλαίσιο  της υλοποίησης από τον Σεπτέμβριο 2012 έως τον Ιούνιο 2014 Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius με θέμα European School Radio – The voice of young Europeans, πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως τις 31 Μαΐου 2014 επίσκεψη ομάδας καθηγητών του Γενικού Λυκείου Καμπάνη στο σχολείο Vocational High School of Veterinary Medicine στο Dobrich της Βουλγαρίας.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης στο Dobrich της Βουλγαρίας στην οποία συμμετείχαν κυρίως καθηγητές αλλά και  μαθητές των οχτώ  σχολείων της Ευρώπης:
Υλοποιήθηκαν δραστηριότητες που είχαν οργανωθεί από το σχολείο φιλοξενίας, τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και σε εξωτερικούς χώρους της ευρύτερης περιοχής του Dobrich (Varna).
Συζητήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν μέσα σε πνεύμα συνεργασίας οι όποιες εκκρεμότητες και  ολοκληρώθηκε η παραγωγή των τελικών προϊόντων
Η ζεστή φιλοξενία των Βουλγάρων  συναδέλφων και η καλή διάθεση εκ μέρους όλων, λειτούργησαν καταλυτικά για την επιτυχία της συνάντησης  και την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση