Επιστροφή σε Το σχολείο μας

Εργαστήρια Πληροφορικής

Τον Σεπτέμβριο του 2008, ένα νέο εργαστήριο για το Γενικό Λύκειο εγκαταστάθηκε μέσα από Πρόγραμμα  του ΓΚΠΣ (πρόσκληση 141* http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/piousendiaferei/td_proskliseis/prosklhseis/default.htm?pr_id=1169 ),

Έτσι, αντικαταστάθηκε το παλιό εργαστήριο του Γυμνασίου το οποίο ήταν μιας δεκαετίας,  με υπερσύγχρονων  προδιαγραφών 12 υπολογιστικά  συστήματα.

Το εργαστήριο διαθέτει server, συνδέσεις ADSL με Cisco 800 series Routers, switches και συνδέει σε δίκτυο/Διαδίκτυο το σύνολο των διαθέσιμων υπολογιστών που υπάρχουν στο σχολείο που ξεπερνούν τους 30. Από αυτούς τους υπολογιστές, οι περισσότεροι είναι στη διάθεση του συνόλου των μαθητών για την διεκπεραίωση μαθημάτων και εργασιών. Ένας σημαντικός αριθμός, διατίθεται για το γραφείο των διευθυντών Λυκείου, Γυμνασίου και Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και για το σύνολο του συλλόγου των καθηγητών.

 ==> Κανονισμός Λειτουργίας του Εργαστηρίου Πληροφορικής. Διαβάστε τον κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου Πληροφορικής

Υπεύθυνος εργαστηρίου (ΣΕΠΕΗΥ):  Νίκος Γιαγκούλης (Πληροφορικός ΠΕ19), yagoulis@gmail.com

Καθηγητής Πληροφορικής: Γενιτζές Αναγνώστης (Πληροφορικός ΠΕ19), notisy@yahoo.gr

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση