Άρθρα κατηγορίας ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Α. Βασικές αρχές

Το σχολείο καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την πνευματική και σωματική ανάπτυξη των νέων και τη θέση τους στην κοινωνία διαμορφώνοντας την προσωπικότητά τους. Είναι χώρος εργασίας και δημιουργίας για ένα σύνολο ατόμων με διαφορετικό μεταξύ τους χαρακτήρα και ψυχοσύνθεση, αλλά με ίδια δικαιώματα για όλους. Για την εξασφάλιση της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας του σχολείου, την αποδοτική άσκηση των καθηκόντων των εκπαιδευτικών, καθώς και για τη δημιουργία καλών σχέσεων των μαθητών/τριών –τόσο μεταξύ τους όσο και με τους καθηγητές/τριές τους- κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του, σύμφωνου με την ισχύουσα νομοθεσία. Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα,  μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Ο Κανονισμός του Σχολείου μας έχει εγκριθεί από την ολομέλεια του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών με την πράξη 12/23-9-2005, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2005-2006 και έκτοτε έγιναν τροποποιήσεις σύμφωνα με αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών κατά σχολική χρονιά. Ο παρών Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί σε συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες προκειμένου να καταρτισθεί το Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής όπως προβλέπεται στο άρθρο 30 της 10645/ΓΔ4/22-1-2018 Υπουργικής Απόφασης.

Β. Θέματα σχετικά με τους καθηγητές και τις καθηγήτριες

Οι γενικές υποχρεώσεις των καθηγητών/τριών προς τους μαθητές και τις μαθήτριές τους περιγράφονται στον Ν. 1566/1985 και εξειδικεύονται σε Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1340Β/16-10-2002. Σε κάθε περίπτωση οι καθηγητές/καθηγήτριες οφείλουν:

 1. Να αντιμετωπίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητά τους.
 2. Να υποστηρίζουν τη μάθηση των μαθητών/τριών τους τόσο εντός όσο και εκτός τάξης.
 3. Να αντιμετωπίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια χωρίς διακρίσεις υπέρ ή εις βάρος ορισμένων μαθητών/τριών.
 4. Να διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών εντός του σχολείου ασκώντας, επί της ουσίας, γονική μέριμνα.
 5. Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές/μαθήτριες αισθήματα εμπιστοσύνης, ώστε να απευθύνονται σε αυτούς/αυτές για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματός τους.

Γ. Θέματα σχετικά με τους μαθητές και τις μαθήτριες

 1. Οι μαθητές/τριες πρέπει να βρίσκονται στο προαύλιο του σχολείου τουλάχιστον 5 (πέντε) λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι (8.15 π.μ.) και παραμένουν σε αυτό μέχρι την προσευχή-πρωινή συγκέντρωση τηρώντας την οφειλόμενη προς τη σοβαρότητα της στιγμής στάση. Έτσι ξεκινάμε όλοι μαζί την ημέρα μας ως ομάδα. Η συνάντηση όλης της σχολικής κοινότητας είναι η μοναδική ευκαιρία επαφής, ενημέρωσης και ψυχολογικής προετοιμασίας για το εκπαιδευτικό έργο που θα ακολουθήσει.
 2. Η είσοδος στις τάξεις πρέπει να γίνεται με ασφάλεια. Οι μαθητές/τριες περιμένουν αθόρυβα και χωρίς άλλες ενοχλητικές εκδηλώσεις τον καθηγητή/τρια να ανοίξει την αίθουσα, μπαίνουν μέσα χωρίς καθυστέρηση και κάθονται στις θέσεις τους. Οι απουσιολόγοι είναι υπεύθυνοι για τον εφοδιασμό της αίθουσας με κιμωλίες. Οι μαθητές/τριες εισέρχονται στις αίθουσες σε κάθε ώρα διδασκαλίας αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού και σε καμιά περίπτωση μετά την είσοδο των εκπαιδευτικών.
 3. Σε κάθε διάλειμμα οι αίθουσες κλειδώνονται από τον καθηγητή/τρια της ώρας, αφού αποχωρήσουν όλοι οι μαθητές/τριες και οι μαθητές/τριες που ορίζονται υπεύθυνοι/ες ανοίξουν τα παράθυρα για τον εξαερισμό της αίθουσας.
 4. Στα διαλείμματα απαγορεύεται η παραμονή στους διαδρόμους του σχολείου και στα γραφεία. Οι μαθητές/τριες κατευθύνονται στο προαύλιο χωρίς τρέξιμο, φωνές, σφυρίγματα και γενικά κάθε θορυβώδη εκδήλωση. Απαγορεύεται να πηγαίνουν πίσω από το Γυμναστήριο ή να πλησιάζουν στα κάγκελα και να συνομιλούν με εξωσχολικούς. Σε περίπτωση αδιαθεσίας μαθητή/τριας στο διάλειμμα θα απευθύνονται σε εφημερεύοντα/ουσα εκπαιδευτικό ή στους Υποδιευθυντές.
 5. Οι μαθητές/τριες, εκτός από την ατομική καθαριότητα, πρέπει να τηρούν καθαρούς τους διαδρόμους, τις αίθουσες διδασκαλίας, τις τουαλέτες, τα κλιμακοστάσια, το προαύλιο και γενικά τους κοινόχρηστους χώρους. Για την καθαριότητα των χώρων, την καλαισθησία των αιθουσών και την τήρηση των παραπάνω ευθύνη φέρουν και τα προεδρεία των τμημάτων και το 15μελές του σχολείου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείχνουν οι μαθητές/τριες με τα τρόφιμα και τα ροφήματα που πέφτουν κάτω, δημιουργούν ζημιές ή μόνιμες ακαθαρσίες στα δάπεδα. Γι’ αυτό τρόφιμα και ροφήματα καταναλώνονται στο διάλειμμα στην αυλή και δεν μεταφέρονται στις αίθουσες. Επίσης η απρόσεκτη χρήση των μαρκαδόρων και των διαφόρων διορθωτικών (blanco) προκαλεί προβλήματα καθαριότητας στις καρέκλες, στα θρανία, στους τοίχους, αλλά πολλές φορές και στα ρούχα των μαθητών/τριών. Επειδή όμως όλα αυτά τα προαναφερόμενα είδη δεν είναι δυνατόν να απαγορευτούν στο σχολείο, κάθε μαθητής/τρια που τα χρησιμοποιεί, θα είναι υπεύθυνος/η για ενδεχόμενη κακή χρήση τους.
 6. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να σέβονται το κτίριο του σχολείου και να αποφεύγουν τη φθορά των εγκαταστάσεων και των θρανίων που αποτελούν δημόσια περιουσία. Για κάθε ζημιά που γίνεται σκόπιμα, ο/η υπαίτιος/α μαθητής/τρια τιμωρείται και είναι υποχρεωμένος/η να επανορθώσει ή να καταβάλει το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την αποκατάστασή της.
 7. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους σχολικούς χώρους, για τους γνωστούς λόγους υγείας. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, κάθε παράβαση θα ελέγχεται πειθαρχικά.
 8. Μετά τη λήξη των μαθημάτων, οι μαθητές/τριες αποχωρούν με τάξη από το σχολείο και το αφήνουν καθαρό, όπως θέλουν να το βρουν την επόμενη ημέρα.
 9. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να σέβονται τους/τις καθηγητές/τριές τους και να συμμορφώνονται πάντοτε με τις υποδείξεις τους. Οφείλουν να αποφεύγουν ενέργειες που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και των σχολικών εκδηλώσεων και στερούν από τους συμμαθητές/τριές τους το δικαίωμα στη μάθηση. Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας και επιτυχίας των μαθησιακών στόχων του σχολείου.
 10. Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών είναι απαραίτητο να επικρατεί ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση και η ανοχή του άλλου, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια.
 11. Οι μαθητές/τριες οφείλουν σεβασμό στο σχολικό βιβλίο το οποίο ανήκει στην Πολιτεία και παρέχεται στους μαθητές για χρήση. Η καλή μεταχείριση του βιβλίου είναι δείγμα πολιτισμού.
 12. Δεν επιτρέπεται να φέρνουν οι μαθητές/τριες μπάλες στο σχολείο. Οι μπάλες που χρησιμοποιούνται δίνονται από τους υπεύθυνους καθηγητές/τριες Φυσικής Αγωγής.
 13. Η εμφάνιση των μαθητών/τριών πρέπει να είναι λιτή και απλή και να διακρίνεται για την ευπρέπεια και την καλαισθησία της. Γενικά το σχολείο δέχεται ως προς την εμφάνιση ό,τι είναι κοινώς αποδεκτό και δεν προκαλεί.
 14. Στις γιορτές και τις εκδηλώσεις που γίνονται μέσα στο σχολείο ή έξω από αυτό οι μαθητές/τριες οφείλουν να συμμετέχουν και να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια. Όλες οι εκδηλώσεις είναι επιθυμητό να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη και των ίδιων των μαθητών/τριών.
 15. Μέσα στους χώρους του σχολείου δεν επιτρέπεται η συνάντηση με εξωσχολικά άτομα εκτός από γονείς-κηδεμόνες. Μαθητής/τρια που θα συζητά με εξωσχολικά άτομα στον χώρο του σχολείου θα ελέγχεται πειθαρχικά. Η προστασία των σχολικών χώρων από εξωσχολικούς είναι βασικό καθήκον και των μαθητών/τριών που πρέπει να αναφέρουν στο Γραφείο κάθε περίεργη κίνηση.
 16. Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι, στυλό με κάμερα κ.ά.) εντός του σχολικού χώρου σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 132328/Γ2/7-12-2006 και 100553/Γ2/4-9-2012 εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και την πρόσφατη Φ25/103373/Δ1/22-6-2018.
 17. Οι μαθητές/τριες οφείλουν κύρια στον εαυτό τους και κατόπιν στους γονείς τους και την κοινωνία να παρακολουθούν με επιμέλεια τα μαθήματά τους και να διεκδικούν όλο και περισσότερο την ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας.
 18. Μεγάλη σημασία στη σχολική ζωή έχουν ο δημοκρατικός διάλογος και οι κανόνες του. Η αναγνώριση των ρόλων, η δυνατότητα εναλλαγής μέσα σε σεβασμό και χωρίς εντάσεις είναι βασικός στόχος της σχολικής αγωγής. Η δημοκρατία και η δημοκρατική συμπεριφορά είναι αρετές που εμπεριέχονται ως στοιχεία στην κοινωνικοποιητική αποστολή του σχολείου.

Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τα προβλεπόμενα  στην Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΦΕΚ 120/23-1-2018 παιδαγωγικά μέτρα.

Δ. Θέματα σχετικά με τους γονείς και κηδεμόνες

 1. Φυσικοί κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι ο πατέρας και η μητέρα τους, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον/την κηδεμόνα του μαθητή/τριας.
 2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή/τρια στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με τον Διευθυντή/ντρια και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, τη συμπεριφορά και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τον μαθητή/τρια και επηρεάζουν τη σχολική ζωή του.
 3. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα που σχετίζεται με συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ενημερώνεται σχετικά ο/η γονέας/κηδεμόνας που με τη σειρά του/της πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.
 4. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
 5. Ο/Η γονέας/κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τον μαθητή/τρια, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή/τριας στο σχολείο.
 6. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών και του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στον σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των ίδιων των γονέων και κηδεμόνων.
 7. Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από τον θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό και παιδαγωγικό έργο του.

Ε. Παιδαγωγικά μέτρα – Διαγωγή

Κάθε μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να συμμορφώνεται προς τους κανόνες της σχολικής ζωής. Κάθε παρέκκλιση από αυτούς αντιμετωπίζεται με παιδαγωγικά μέτρα. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών έτσι, ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς. Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών  προβαίνει στη λήψη μέτρων τα οποία είναι: α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Τα παιδαγωγικά μέτρα –εκτός από την παρατήρηση- καταχωρίζονται στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας. Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος (οι καθηγητές/τριες που διδάσκουν στο τμήμα) εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

Τα παιδαγωγικά αυτά μέτρα αξιοποιούνται ως εξής:

-Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α και β.

-Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια του σχολείου μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β και γ.

-Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β, γ, δ και ε.

 Η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος  στηρίζεται σε απόφαση του Συλλόγου, στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος και στη σύμφωνη γνώμη ειδικού των υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών. Στη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να παρίστανται ο/η κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας,  το προεδρείο της Μαθητικής Κοινότητας του τμήματος και το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου που αποχωρούν την ώρα της ψηφοφορίας.

 Ενδεικτικά είδη παραπτωμάτων είναι:

 1. Καθυστερημένη άφιξη στο σχολείο αδικαιολόγητα ή καθυστερημένη είσοδος στην τάξη, μετά την έναρξη του μαθήματος.
 2. Αδικαιολόγητη παραμονή στις αίθουσες διδασκαλίας, στους διαδρόμους και στα γραφεία κατά τα διαλείμματα.
 3. Αταξία κατά τη σύνταξη στην αυλή για προσευχή και έλλειψη προσοχής όταν ο/η Διευθυντής/ντρια ή οι Καθηγητές/τριες ομιλούν προς τους μαθητές/τριες.
 4. Αταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας ή και σε άλλο χώρο του σχολείου.
 5. Συμμετοχή σε ομαδικό παράπτωμα.
 6. Αυθαίρετη απουσία σε ενδιάμεση ή την τελευταία ώρα του προγράμματος.
 7. Έξοδος από τους χώρους του σχολείου χωρίς άδεια.
 8. Ασέβεια προς καθηγητή/τρια ή άλλο πρόσωπο.
 9. Απρεπής συμπεριφορά προς συμμαθητές/τριες (απειλή, χλευασμός, εξύβριση, χειροδικία, κ.ά.).
 10. Φθορά στο κτίριο, στα έπιπλα και τα άλλα είδη του σχολείου.
 11. Αναγραφή συνθημάτων, λέξεων ή φράσεων στους τοίχους ή οπουδήποτε στον χώρο του σχολείου.
 12. Αντιγραφή κατά τη γραπτή εξέταση.
 13. Χρήση κινητών τηλεφώνων (και άλλων συσκευών ή παιχνιδιών).
 14. Κάπνισμα.
 15. Εμφάνιση που προσβάλλει τη σχολική κοινότητα και προκαλεί.

Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο εντός ή εκτός του σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους. Η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται ως α) εξαιρετική (όταν ο/η μαθητής/τρια τηρεί απολύτως τους κανόνες της σχολικής ζωής), β) καλή (όταν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής), γ) μεμπτή (όταν μαθητής/τρια παρεκκλίνει από την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος). Ο ετήσιος χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/τριών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού έτους με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών. Κάθε χαρακτηρισμός διαγωγής ως «καλής» ή «μεμπτής» πρέπει να είναι αιτιολογημένος.

ΣΤ. Φοίτηση μαθητών/τριών – Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων

Πρωταρχική σημασία δίνει το σχολείο στην τακτική και ανελλιπή φοίτηση των μαθητών/τριών. Έτσι:

 1. Με την έναρξη των μαθημάτων ορίζεται για κάθε τάξη υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια για τον έλεγχο και την καταχώριση των απουσιών.
 2. Ορίζεται υπεύθυνος/η απουσιολόγος του τμήματος που συμπληρώνει το Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης, το οποίο στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας υπογράφεται από τον διδάσκοντα/ουσα που έχει και την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου του.
 3. Τηρείται Βιβλίο Φοίτησης, στο οποίο καταχωρίζεται από τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια αριθμητικά το άθροισμα των απουσιών της ημέρας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης.
 4. Μαθητής/τρια που καθυστερεί να προσέλθει στο σχολείο την πρώτη ώρα, πρέπει να πάρει άδεια (σημείωμα) από τη Διεύθυνση για να παρακολουθήσει το μάθημα της επόμενης ώρας. Η συχνή καθυστέρηση την πρώτη ώρα αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ενημερώνεται ο/η κηδεμόνας.
 5. Μαθητής/τρια που έχει λόγους να φύγει πριν τελειώσει το μάθημα, οφείλει να προσκομίσει σχετικό σημείωμα από τους γονείς του και κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης μαζί τους αποχωρεί με άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου. Σε περίπτωση αναγκαστικής αποχώρησής του και εφόσον ο/η κηδεμόνας του αδυνατεί να προσέλθει να τον παραλάβει, με την άφιξη του/της μαθητή/τριας στο σπίτι, ενημερώνει τη Διεύθυνση τηλεφωνικά. Σε κάθε περίπτωση ενδείκνυται να έρχεται ο/η κηδεμόνας για να συνοδεύσει τον μαθητή/τρια. Σε καμιά περίπτωση μαθητής/τρια που δηλώνει ασθενής δεν επιτρέπεται να αποχωρήσει μόνος/η, για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

Η. Επίλογος

Στα πλαίσια της σωστής λειτουργίας του σχολείου, απαραίτητη θεωρείται η συνεργασία μεταξύ μαθητών/τριών και καθηγητών/τριών. Γι’ αυτό τα πενταμελή συμβούλια των τμημάτων, το 15μελές και κάθε μαθητής/τρια ξεχωριστά μπορούν να απευθύνονται στον/στην υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος, αλλά και στους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση του σχολείου και να συζητούν μαζί τους για κάθε θέμα ή πρόβλημα που αφορά στη λειτουργία του σχολείου ή ακόμα και για προσωπικό τους πρόβλημα. Με την ίδια λογική, τα μαθητικά συμβούλια ή μεμονωμένα κάποιος/α μαθητής/τρια μπορούν να καταθέσουν προτάσεις ή ιδέες, οι οποίες κατά τη γνώμη τους θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση να είναι βέβαιοι/ες ότι όλα τα προβλήματα που επισημαίνουν θα έχουν την ανάλογη παιδαγωγική αντιμετώπιση και –μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που υπάρχουν- θα λύνονται. Όλοι/ες μας θέλουμε το σχολείο, εκτός από χώρος μάθησης, να είναι λίκνο ανάπτυξης προσωπικοτήτων, τόπος καλλιέργειας κριτικής σκέψης, φαντασίας και καλαισθησίας, εστία χαράς και δημιουργίας και γι’ αυτό πασχίζουμε καθημερινά.

 

 

,

Δεν υπάρχουν σχόλια

Απουσίες μαθητών

Κατά την κείμενη νομοθεσία, σχετικά με τις απουσίες των μαθητών/τριών, ισχύουν βασικά τα εξής:

α) Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 10645/ΓΔ4/22-1-2018 που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 120/23-1-2018 η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Καταργείται δηλαδή η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις 114. Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη. Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης γίνεται σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών την τελευταία ημέρα των μαθημάτων πριν την έναρξη των Εξετάσεων.

β) Ο/Η κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους απουσίας του άμεσα και να προσκομίζει δικαιολογητικά στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης (εορτές ετεροδόξων, σοβαρές ασθένειες, συμμετοχή σε επίσημους αγώνες). Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος ενημερώνει τηλεφωνικά τους/τις κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους.

γ) Απουσία μαθητή/τριας από πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

δ) Απουσία μαθητή/τριας από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

ε) Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία από όλα τα ωριαία μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής του. Σε περίπτωση που, κατά την πλήρως αιτιολογημένη κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, η συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στον περίπατο ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατη, οι απουσίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό φοίτησης. Στις εκδρομές/μετακινήσεις στις οποίες δεν συμμετέχουν οι μαθητές/τριες αλλά και δεν παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ή δεν συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 33120/ΓΔ4/28-2-2017 υπουργική απόφαση, καταχωρίζονται απουσίες.

στ) Η ενημέρωση για τις απουσίες δίνεται στο τέλος του τετραμήνου με τον Έλεγχο προόδου του/της μαθητή/μαθήτριας. Επιπλέον, όταν ο/η μαθητής/μαθήτρια σημειώσει πάνω από 30 απουσίες, ο/η γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται εγγράφως από τον/την υπεύθυνο καθηγητή/καθηγήτρια, όπως και σε κάθε μεταβολή κατά τις 5 πρώτες ημέρες του επόμενου μήνα .

ζ) Οι απουσίες των δύο τετραμήνων αθροίζονται και το άθροισμά τους καταχωρίζεται στα ατομικά δελτία των μαθητών/τριών. Το γενικό σύνολο των απουσιών και τα τυχόν δικαιολογητικά (νοσοκομείο, συμμετοχή σε επίσημους αγώνες, εορτές ετεροδόξων κ.ά.) που έχουν προσκομιστεί αποτελούν τη βάση για τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών/τριών.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Προαγωγή – Απόλυση Μαθητή

Σύμφωνα με το Π.Δ. 126/2016 η διδασκαλία των μαθημάτων στο Γυμνάσιο διεξάγεται σε δύο τετράμηνα: από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες:

Η Ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία, Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά, 3) Φυσική, 4) Ιστορία. Αυτά εξετάζονται γραπτά τον Ιούνιο, ενώ υπάρχει και η ωριαία γραπτή δοκιμασία στο 1ο τετράμηνο.

Η Ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα: 1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 2) Χημεία, 3) Βιολογία, 4) Γεωλογία-Γεωγραφία, 5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 6) Θρησκευτικά, 7) Αγγλικά, 8) Δεύτερη ξένη γλώσσα, 9) Οικιακή Οικονομία.   Γι’ αυτά υπάρχει ωριαία γραπτή δοκιμασία στο 1ο και το 2ο τετράμηνο. Στο 2ο μπορεί να αντικατασταθεί με Συνθετική Δημιουργική Εργασία.

Η Ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τα μαθήματα: 1) Τεχνολογία-Πληροφορική, 2) Μουσική-Καλλιτεχνικά, 3) Φυσική Αγωγή.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω διδάσκονται σε κάθε τάξη.

Για την αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας συνεκτιμώνται η συνολική συμμετοχή του στη μαθησιακή διαδικασία, οι εργασίες που κάνει στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά, οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ). Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες μπορούν να είναι μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα, ή προειδοποιημένες αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι 4 διδακτικές ώρες. Δεν μπορούν να υπερβαίνουν τη μια ανά ημέρα και τρεις ανά εβδομάδα. Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες δεν υπερβαίνουν τις τρεις ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο, διαρκούν το πολύ δέκα λεπτά και τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα και μπορούν να απαντηθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου.

Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του 1ου τετραμήνου, του 2ου τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης. Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ και της Ομάδας Γ΄ βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο μέσος όρος των βαθμών του 1ου και 2ου τετραμήνου.

Ο/Η  μαθητής/τρια κρίνεται άξιος/α προαγωγής ή απόλυσης α) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης 10 β) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης 13. Οι μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αντί του 13 προάγονται ή απολύονται με γενικό μέσο όρο 12.

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου, μετά από πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για τα μαθήματα των Ομάδων Α΄ και Β΄. Η εξέταση είναι προφορική και γραπτή για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και προφορική για τα μαθήματα των Ομάδων Β΄ και Γ΄ και γίνεται από διμελή Επιτροπή. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις δεν κριθεί άξιος/α προαγωγής, επαναλαμβάνει την τάξη, ενώ μαθητής/τρια της Γ΄ τάξης προσέρχεται σε επαναληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο, πριν την έναρξη των μαθημάτων ή στις επόμενες εξεταστικές περιόδους.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Χρήση κινητών τηλεφώνων

O υπουργός Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται πλέον η χρήση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία.

Συγκεκριμένα,

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή / και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα) εντός του σχολικού χώρου.

Η συγκεκριμένη απόφαση έχει σταλθεί σε όλα τα σχολεία και αφορά την εύρυθμη λειτουργία τους σχετικά με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες σχολικές κυρώσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια