Οι τελικοί Έλεγχοι Επίδοσης


Οι έλεγχοι επίδοσης των μαθητών/τριών θα δοθούν την Παρασκευή 14 Ιουνίου από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 13:00 μ.μ. Τους ελέγχους παραλαμβάνουν οι Γονείς/Κηδεμόνες των μαθητών/τριών. Εάν δεν μπορούν τη συγκεκριμένη ημέρα, μπορούν να προσέλθουν μέχρι τις 28 Ιουνίου κάθε ημέρα από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 12:30 μ.μ., για να παραλάβουν τον έλεγχο και να υπογράψουν για την επόμενη χρονιά.

Καλό Καλοκαίρι!

 

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται