Εγγραφές στην Α΄ τάξη Γυμνασίου


Παρακαλούνται οι Γονείς/Κηδεμόνες των μαθητών/τριών που έρχονται στην Α΄ Γυμνασίου να προσέλθουν στο σχολείο από τις  20 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου 2019 και ώρες 8:30 π.μ. έως 13:00 για την εγγραφή των παιδιών τους στο Γυμνάσιο.

Πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας του μαθητή/τριας (εφόσον υπάρχει) ή Πιστοποιητικό του Δήμου για την ταυτοποίηση στοιχείων (μπορεί να είναι και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από ΚΕΠ). Οποιοδήποτε έγγραφο με ξένα στοιχεία πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο. Οι Γονείς/Κηδεμόνες θα συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας (δίνεται από το σχολείο) με τα δικά τους στοιχεία, στην οποία χρειάζεται να γράψουν το email ή –αν δεν υπάρχει- τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους. Θα πάρουν Ατομικό Δελτίο Υγείας που πρέπει να συμπληρωθεί από γιατρό και να επιστραφεί στο σχολείο τον Σεπτέμβριο.

 

                                                                                                                Η Διευθύντρια

                                                                                                      ΜΑΡΙΑ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

                                                                                                     Φιλόλογος-Θεατρολόγος

, ,

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται