Υπεύθυνες Δηλώσεις Χωροταξίας για εγγραφή στο Λύκειο


Αγαπητοί/ές Γονείς και Κηδεμόνες,

σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τις Υπεύθυνες Δηλώσεις Χωροταξίας ώστε να γίνει η κατάταξη των παιδιών σας στον τύπο Λυκείου που επιθυμείτε να εγγραφούν. Οι Δηλώσεις πρέπει να επιστραφούν συμπληρωμένες μέχρι την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 συνοδευόμενες από αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτήριου συμβολαίου κατοικίας που θα είναι στο όνομά σας. Ο τύπος Λυκείου δεν είναι δεσμευτικός και μπορεί να τροποποιηθεί με την ηλεκτρονική Δήλωση που θα κάνετε στη συνέχεια. Η διεύθυνση κατοικίας πρέπει να είναι αυτή όπου διαμένει ο μαθητής/η μαθήτρια και να αντιστοιχεί με αυτή που έχετε δηλώσει στο σχολείο. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και ευχόμαστε Καλή πρόοδο στα παιδιά σας!

Η Διευθύντρια

ΜΑΡΙΑ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Φιλόλογος-Θεατρολόγος

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται