Τοιχογραφία απο τον Καθηγητή Καλλιτεχνικών Κ . Ι.Ζ